PRZYPINKI DLA LUDZI NATURY

Fundusze pozyskane ze sprzedaży wspierają nasze projekty związane z ochroną przyrody i ratowaniem zagrożonych gatunków!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Share on print

Utracone siedliska

FACE ogłosiło ostateczne odliczanie do nowej europejskiej ustawy, która umożliwi odtworzenie najcenniejszych ekosystemów do 2030 roku.

W tym miesiącu Komisja Europejska ma przedstawić długo oczekiwany projekt ustawy, który będzie zobowiązywał kraje Unii Europejskiej do odtworzenia cennych siedlisk przyrody. FACE uważa ten wniosek za kluczowy w strategii UE na rzecz przywrócenia różnorodności biologicznej.

Siedem milionów europejskich myśliwych aktywnie uczestniczy w przywracaniu siedlisk na własny koszt. Ogólnoeuropejski projekt finansowany ze środków unijnych ma dużą szansę uratować gatunki bytujące w środowisku rolniczym i wodno-błotnym.

Cel odtworzenia co najmniej 15 procent zdegradowanych ekosystemów do 2020 roku – nie został osiągnięty. Głównym powodem był brak woli politycznej do działania w odpowiedniej skali. Aby uniknąć takiej sytuacji potrzebna jest zmiana prawa, które będzie się koncentrować się na siedliskach, a nie na ochronie gatunków, ponieważ ta kwestia już jest uregulowana w prawie UE.

Strategia ma zawierć jasne wytyczne i cele w zakresie odbudowy ekosystemów do 2030 roku. Priorytetowymi obszarami mają być torfowiska, ekosystemy słodkowodne, grunty rolne z naturalnymi cechami krajobrazu, takimi jak żywopłoty oraz lasy. W odtwarzanie cennych siedlisk na szczeblu niższym niż krajowy muszą się zaangażować lokalne władze oraz myśliwi, leśnicy i rolnicy.

Komentując nadchodzący projekt Torbjörn Larsson – prezes FACE – stwierdził: „To będzie naprawdę przełomowy moment dla ochrony przyrody i kluczowy punkt w naszej Europejskiej Kampanii Myśliwych.”

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów