WildMen

Utracone siedliska

FACE ogłosiło ostateczne odliczanie do nowej europejskiej ustawy, która umożliwi odtworzenie najcenniejszych ekosystemów do 2030 roku.

W tym miesiącu Komisja Europejska ma przedstawić długo oczekiwany projekt ustawy, który będzie zobowiązywał kraje Unii Europejskiej do odtworzenia cennych siedlisk przyrody. FACE uważa ten wniosek za kluczowy w strategii UE na rzecz przywrócenia różnorodności biologicznej.

Siedem milionów europejskich myśliwych aktywnie uczestniczy w przywracaniu siedlisk na własny koszt. Ogólnoeuropejski projekt finansowany ze środków unijnych ma dużą szansę uratować gatunki bytujące w środowisku rolniczym i wodno-błotnym.

Cel odtworzenia co najmniej 15 procent zdegradowanych ekosystemów do 2020 roku – nie został osiągnięty. Głównym powodem był brak woli politycznej do działania w odpowiedniej skali. Aby uniknąć takiej sytuacji potrzebna jest zmiana prawa, które będzie się koncentrować się na siedliskach, a nie na ochronie gatunków, ponieważ ta kwestia już jest uregulowana w prawie UE.

Strategia ma zawierć jasne wytyczne i cele w zakresie odbudowy ekosystemów do 2030 roku. Priorytetowymi obszarami mają być torfowiska, ekosystemy słodkowodne, grunty rolne z naturalnymi cechami krajobrazu, takimi jak żywopłoty oraz lasy. W odtwarzanie cennych siedlisk na szczeblu niższym niż krajowy muszą się zaangażować lokalne władze oraz myśliwi, leśnicy i rolnicy.

Komentując nadchodzący projekt Torbjörn Larsson – prezes FACE – stwierdził: „To będzie naprawdę przełomowy moment dla ochrony przyrody i kluczowy punkt w naszej Europejskiej Kampanii Myśliwych.”

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów