WildMen

l'amoxicillina ti uccide €33.05

dr Daniel Więzik

dr Daniel Więzik

Akcja wywołuje reakcję

Niszczenie urządzeń łowieckich, blokowanie polowań i ataki na myśliwych przez organizacje terrorystyczne zmuszają władze poszczególnych państw do zaostrzenia prawa. Tym razem przegrali weganie!

więcej »
dr Daniel Więzik

Brak komunikacji

Zabijanie zawsze będzie nieakceptowalne dla zwykłych ludzi. Musimy działać na rzecz ochrony przyrody i umiejętnie sprzedawać tą informację społeczeństwu.

więcej »
dr Daniel Więzik

Włoskie polowanie

Katastrofalne załamanie liczby myśliwych w słonecznej Italii powinno być dla nas przestrogą i doskonałą lekcją edukacyjną.

więcej »
dr Daniel Więzik

Zakaz polowania w Unii Europejskiej

Absolutny zakaz handlu, posiadania i konsumpcji dzikich zwierząt w całej Europie można uznać za niezły żart, ale został zaproponowany przez ekosocjalistów na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

więcej »
dr Daniel Więzik

Milion dolarów

Amerykańska organizacja Pheasants Forever ogłosiła, że producent karmy Purina przekazał milion dolarów na ochronę siedlisk bażantów!

więcej »
dr Daniel Więzik

Zakaz ołowiu

Komisja Europejska zwróciła się Europejskiej Agencji Chemikaliów o przygotowanie wniosku w sprawie ograniczeń dotyczących stosowania ołowiu w amunicji dla „cywili”.

więcej »
dr Daniel Więzik

Odwieczny wróg

Kleszcze należą do naszych starych wrogów. Naukowcy uważają, że o roznoszonych przez nie chorobach dowiadujemy się między innymi z biblijnej Księgi Wyjścia, gdzie pozostające na

więcej »
dr Daniel Więzik

Zarząd Główny pod ścianą

Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej 13 sierpnia wpisało do porządku obrad debatę nad uchyleniem uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, powołującą nowego łowczego okręgowego w Warszawie!

więcej »
dr Daniel Więzik

Kolejna wpadka ZG PZŁ?

Zarząd Główny PZŁ wybrał nowego łowczego okręgowego w Warszawie. Niestety, wszystko wskazuje na to, że niezgodnie ze Statutem naszego związku. Czy po raz kolejny w obecnej kadencji NRŁ zmuszona będzie wyrzucić do kosza bezprawną uchwałę?

więcej »
dr Daniel Więzik

Łowiectwo zabija nasza głupota!

Czy się nam to podoba czy nie – nieubłaganie nadchodzi czas – w którym wszyscy myśliwi muszą się zastanowić nie tylko nad istotą polowania, ale również nad swoim postępowaniem!

więcej »