WildMen

Fot Rafał Łapiński

Tarcza dla myśliwych

Koła łowieckie, których mamy 2683 mogą sięgać po dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej. Każde może uzyskać bezzwrotną pożyczkę w wysokości 5 tysięcy, czyli w skali kraju możemy otrzymać pomoc w wysokości ponad 13 milionów!

Ograniczenie samorządności PZŁ ma coraz więcej negatywnych skutków. Zarząd Główny PZŁ powoływany przez ministra środowiska intensywnie pracuje nad zakupem 49 samochodów dostawczych dla ministerstwa zdrowia, dlatego sprawy myśliwych i kół łowieckich schodzą na dalszy plan.

Nikt nie myśli, aby w bardzo trudnej sytuacji informować myśliwych o możliwości skorzystania z bezzwrotnej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców jakimi bez wątpienia są koła łowieckie.

Zgodnie z przepisami każde koło może otrzymać pożyczkę w kwocie 5 tys. złotych. Pożyczka jest wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy i podlega umorzeniu pod warunkiem, że koło łowieckie będzie prowadziło działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

Środki wypłaca Fundusz Pracy pod warunkiem, że koło zostało wpisane do rejestru Zarządu Okręgowego PZŁ przed 1 marca 2020 roku.

Formularze i wszelkie dokumenty są dostępne na portalu www.gov.pl gdzie znajduje się instrukcja i właściwy „Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy”. Dokumenty można złożyć osobiście lub elektronicznie w Powiatowym Urzędzie Pracy – właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Należy pamiętać, że w tym przypadku uzyskane wsparcie należy przeznaczyć na bieżącą działalność gospodarczą koła łowieckiego, czyli czynsze, księgowość, albo uprawę poletek łowieckich.

P.S.

Pierwsze koła składają wnioski i pojawiają się pytania. Między innymi, że nie figurują w centralnej ewidencji CEDIG i KRS. Odpowiedź jest bardzo prosta, bo nie musimy! Składając wniosek należy dołączyć wypis/zaświadczenie z rejestru kół łowieckich, gdzie zarząd okręgowy powinien wskazać podstawę prawną, że koło łowieckie to osoba prawna i może prowadzić działalność gospodarczą z mocy ustawy prawo łowieckie.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów