PRZYPINKI DLA LUDZI NATURY

Fundusze pozyskane ze sprzedaży wspierają nasze projekty związane z ochroną przyrody i ratowaniem zagrożonych gatunków!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Share on print

Rząd zabiera nasze składki

W najnowszym projekcie tarczy antykryzysowej znalazł się skandaliczny zapis, który nie nic wspólnego z pandemią, Jest to klasyczny skok na pieniądze, które w 100 procentach pochodzą ze składek członkowskich!

Czytając każdą kolejną nowelizację prawa łowieckiego myśliwi tracą nadzieję na uratowanie Polskiego Związku Łowieckiego. Zjednoczona prawica zabrała już nam możliwość powoływania swoich władz, a najnowsza poprawka spowoduje, że powoływany przez ministra środowiska Zarząd Główny PZŁ będzie wydawał nasze składki bez żadnej kontroli społecznej.

Ostatnim zabezpieczeniem była Naczelna Rada Łowiecka – powoływana przez myśliwych w demokratycznych wyborach – proponowany zapis prawdopodobnie będzie ostatnim gwoździem do trumny tego szacownego organu.

Nikt nie rozumiał inicjatywy ZG PZŁ, który niedawno opublikował „ostateczną” uchwałę o zakupie 44 samochodów dostawczych dla ministerstwa zdrowia. Nikt nie zrozumie również, dlaczego zdaniem rządu myśliwi mają walczyć z COVID 19?

Proponowany zapis, który mamy nadzieję zostanie jednak wyrzucony:
Art. 4. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67, 148 i 695) w art. 35 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. W trakcie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 decyzje finansowe dotyczące środków przeznaczonych na walkę z epidemią podejmuje Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego.”.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów