WildMen

Broń podlega odliczeniu od podatku

Rząd Finlandii ma prosty i czytelny przekaz. Docenia myśliwych i będzie walczyć z unijnym zakazem używania ołowiu w amunicji.
Reklama

Priorytetem nowego fińskiego rządu jest realne podniesienie bezpieczeństwa. Wśród ważnych punktów rządowej strategii znalazło się wspieranie cywilnego posiadania broni. Ma to być podstawowy filar budowy zdolności obronnych kraju, dlatego wprowadzono ulgę podatkową dla obywateli, którzy zakupią sprzęt i broń.

Reklama

Prawicowy rząd deklaruje współpracę ze wszystkimi stowarzyszeniami i firmami w kwestii obrony narodowej. Politycy obozu rządowego będą również wspierać tworzenie nowych i rozwój istniejących strzelnic.

Do końca obecnej dekady ma ich być, co najmniej 1000. Rządowi szczególnie zależy na strzelnicach myśliwskich oraz tych, gdzie można ćwiczyć strzelanie dynamiczne.

Reklama

Ponadto fiński rząd zobowiązał się do aktywnego włączenia się w proces tworzenia unijnego prawa zakazującego używania ołowiu. Ich zdaniem ewentualne ograniczenia – nad którymi obecnie się pracuje – będą szkodliwe dla rozwoju strzelectwa, a tym samym obronności Unii Europejskiej.

Z pewnością nasza „zjednoczona prawica” już nawiązała kontakty i współpracę z Helsinkami w celu wspólnego działania przeciwko wprowadzeniu zakazu używania ołowiu…

Reklama
Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów