WildMen

Zbawienne polowanie

Światowa Rada Bioróżnorodności potwierdziła, że dochody z polowań odgrywają ważną rolę w ochronie przyrody!
Reklama

Wielu myśliwych po opublikowaniu fotografii z upolowaną zwierzyną spotyka się z falą hejtu ze strony wojujących wegan. Tymczasem światowe organizacje zajmujące się ochroną przyrody oraz przywracaniem bioróżnorodności wprost piszą, jak ważną rolę spełnia łowiectwo.

Reklama

Dochody, które generują polowania zapewniają ochronę dzikiej przyrody i środki do życia dla miejscowej ludności. To stanowisko Światowej Rada ds. Różnorodności Biologicznej (IPBES), która opublikowała swój raport na temat zrównoważonego użytkowania dzikich gatunków, które ma miejsce wtedy, gdy zachowana jest bioróżnorodność i funkcjonowanie ekosystemu.

Międzynarodowa Rada Łowiecka (CIC) z zadowoleniem przyjmuje raport IPBES, ponieważ pokazuje zaangażowanie myśliwych w ochronę przyrody, a łowiectwo ukazuje jako zrównoważone użytkowanie. CIC od wielu lat walczy z przeciwnikami łowiectwa i przekonuje, że ludzie mają prawo do korzystania z zasobów przyrodniczych w sposób zrównoważony i nie ma to negatywnego wpływu na przyrodę!

Reklama

Licencje na polowanie i dzierżawa łowisk jest ważnym źródłem dochodów, które pozwalają chronić przyrodę i dają równocześnie lokalnej ludności pracę. Wielu naszych przeciwników opowiada o polowaniu jako zabawie i z pełną premedytacją przemilcza fakt, że tusze odstrzelonej zwierzyny przyczyniają się do bezpieczeństwa żywnościowego wielu ludzi mieszkających w Afryce.

W tym miejscu warto przypomnieć, że Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) również uważa, że łowiectwo okazało się kluczowym elementem dla ochrony siedlisk poprzez zachęcanie lokalnych społeczności do ochrony gatunków, na które polują myśliwi.

Reklama

CIC jako jedna z wiodących organizacji zajmujących się ochroną przyrody poprzez zrównoważone użytkowanie wspiera i nagłaśnia inicjatywy myśliwych, które przynoszą korzyści dzikiej przyrodzie, siedliskom, a tym samym zapewniają pracę i pożywienie dla ludzi. Międzynarodowa Rada Łowiecka oczekuje, że raport IPBES dotyczący zrównoważonego użytkowania dzikich gatunków, będzie wykorzystany do tworzenia globalnych ram bioróżnorodności, które mają zostać przyjęte w tym roku w Kanadzie na XV posiedzeniu Konwencji o różnorodności biologicznej.

Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów