WildMen

Zmienione zasady selekcji

Wczoraj odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej. Zapadły decyzje na temat zasad selekcji i nowej formie komunikacji z myśliwymi.
Reklama

Komisja Hodowlana NRŁ w związku z wprowadzeniem letniego odstrzału łaniek i szpicaków, przedstawiła propozycję całkowitego przebudowania zasad selekcji. W kwestii oceny szpicaków, komisja zarekomendowała liberalizację, która miałaby polegać na umożliwieniu myśliwym przedstawiania przed komisją oceny, wyłącznie fotografii łba (w skórze) ze znacznikiem trwale zapiętym na wypreparowanej żuchwie.

Reklama

Naczelna Rada Łowiecka uznała, że nie jest to dobry pomysł i uchwaliła zmianę, która całkowicie zwalnia myśliwych z oceny prawidłowości szpicaków odstrzelonych w okresie letnim. Natomiast pozostałe propozycje komisji rada postanowiła przesłać do konsultacji. Należy mieć nadzieję, że zarządy okręgowe sprzeciwią się „wywracaniu” zasad, które zostały uchwalone w 2015 roku.

Zgodnie z ustawą łowiecką Zarząd Główny musi do 31 lipca złożyć właściwemu ministrowi do spraw środowiska roczne sprawozdanie z wykonania zadań określonych w art. 34. Naczelna Rada Łowiecka pomimo nieobecności członków Zarządu Głównego – którzy w pełnym składzie świętowali wczoraj z leśnikami i ministrem Edwardem Siarką w Gołuchowie – zatwierdziła sprawozdanie za 2021 rok.

Reklama

Członkowie rady dyskutowali również o organizacji obchodów jubileuszu 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. W tym temacie propozycje przedstawił przewodniczący Komisji Kultury prof. Dariusz Gwiazdowicz. Ze względu na nieobecność Pawła Lisiaka decyzje o powołaniu zespołu organizacyjnego oraz harmonogramu jubileuszu, będą podjęte dopiero na kolejnym posiedzeniu…

Na wniosek Adama Wróblewskiego – który reprezentuje okręg siedlecki – rada zadecydowała, że posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej będą transmitowane – na żywo – w Internecie. Myślę, że wielu myśliwych, którzy czuli niedosyt informacyjny, będą z wielką niecierpliwością czekać na wrześniowe posiedzenie, na którym między innymi będzie ustalana wysokość składki na 2023 rok.

Reklama
Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów