Powrót do przeszłości

Komisja Hodowlana przesłała NRŁ propozycję całkowitej zmiany zasad selekcji. Czy wracamy do przymusowego strzelania szpicaków?