PRZYPINKI DLA LUDZI NATURY

Fundusze pozyskane ze sprzedaży wspierają nasze projekty związane z ochroną przyrody i ratowaniem zagrożonych gatunków!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Share on print

Zmarł profesor Zbigniew Bonczar – biolog, myśliwy i sokolnik

W wieku 68 lat odszedł wybitny znawca ptaków drapieżnych oraz biologii jarząbka, autor wielu publikacji naukowych. Profesor Bonczar był wielkim autorytetem, przyrodnikiem, ornitologiem i badaczem gatunków łownych.

Pracował w Instytucie Zoologii Stosowanej Wyższej Szkoły Rolniczej, Akademii Rolniczej i na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W opinii studentów uważany był za jednego z najbardziej lubianych i cenionych wykładowców krakowskiej uczelni. Z wielkim znawstwem uświadamiał całą złożoność i współzależność leśnego żywota, ukazując jednocześnie piękno i ład panujący w świecie natury.

Był współautorem i jednym z głównych realizatorów programu restytucji sokoła wędrownego, kierownikiem naukowym projektów ochrony głuszca i cietrzewia w Karpatach zachodnich oraz restytucji głuszca w Nadleśnictwie Nawojowa.

W naszym środowisku miał wielki szacunek, uczestniczył w wielu projektach Polskiego Związku Łowieckiego. Był członkiem komisji hodowlanej przy Naczelnej Radzie Łowieckiej oraz bardzo aktywnie działał w swoim okręgu. Szczególne zasługi miał w rozwoju i kultywowaniu tradycji sokolnictwa. Został odznaczony najwyższym odznaczeniem w PZŁ Złomem oraz medalem Zasłużony dla Łowiectwa Krakowskiego, Tarnowskiego oraz najwyższym sokolniczym odznaczeniem Złotymy Karnalem.

Utraciliśmy wybitnego naukowca, szlachetnego myśliwego oraz nadzwyczaj życzliwego przyjaciela.

Część Jego Pamięci!
Koledzy i przyjaciele
Krakowskiego Okręgu PZŁ


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 24 sierpnia o godzinie 11.00 w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzeźnicy koło Skawiny, ul. Kościelna 11


ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów