PRZYPINKI DLA LUDZI NATURY

Fundusze pozyskane ze sprzedaży wspierają nasze projekty związane z ochroną przyrody i ratowaniem zagrożonych gatunków!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Share on print

Sentencja wyroku

Dzisiaj na stronie internetowej został opublikowany wyrok WSA w sprawie uchylenia przez resort środowiska uchwały o wyborze prezesa NRŁ.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Pawła Piątkiewicza na decyzję Ministra Klimatu z lutego 2020 r., w przedmiocie niezgodności z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Polskiego Związku Łowieckiego uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej.

1. Uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ja decyzję Ministra Środowiska z października 2019 r.

2. Uchyla postanowienie Ministra Środowiska z września 2019 r. w sprawie wstrzymania wykonania uchwał podjętych na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 4 września 2019 r.;

3. Zasądza od Ministra Klimatu i Środowiska na rzecz Pawła Piątkiewicza kwotę 680 (sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów