WildMen

Sentencja wyroku

Dzisiaj na stronie internetowej został opublikowany wyrok WSA w sprawie uchylenia przez resort środowiska uchwały o wyborze prezesa NRŁ.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Pawła Piątkiewicza na decyzję Ministra Klimatu z lutego 2020 r., w przedmiocie niezgodności z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Polskiego Związku Łowieckiego uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej.

1. Uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ja decyzję Ministra Środowiska z października 2019 r.

2. Uchyla postanowienie Ministra Środowiska z września 2019 r. w sprawie wstrzymania wykonania uchwał podjętych na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 4 września 2019 r.;

3. Zasądza od Ministra Klimatu i Środowiska na rzecz Pawła Piątkiewicza kwotę 680 (sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów