PRZYPINKI DLA LUDZI NATURY

Fundusze pozyskane ze sprzedaży wspierają nasze projekty związane z ochroną przyrody i ratowaniem zagrożonych gatunków!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Share on print

Prezesem NRŁ jest…

Politycy obozu rządzącego postanowili dwa lata temu zablokować wybór nowego prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej. Decyzja resortu została zaskarżona i Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję ministra!

Mamy ciąg dalszy niekończącej się historii. Dwa lata temu Naczelna Rada Łowiecka postanowiła wymienić swoje prezydium. Minister Środowiska miał wątpliwości w prawie powołania członków, a kilka tygodni później pani minister Golińska – już w imieniu Ministra Klimatu – uchyliła również uchwałę o wyborze prezesa NRŁ Pawła Piątkiewicza, który skierował skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego.

Wyrok zapadł w połowie stycznia, ale ponad miesiąc czekaliśmy na uzasadnienie. Dzisiaj możemy napisać, że prezesem prezydium jest prof. Paweł Piątkiewicz. Sąd uznał, że w trakcie wydawania decyzji resort środowiska popełnił błędy proceduralne w wyniku czego sąd uchylił decyzję ministra i nakazał ponowne rozpoznanie sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stoi na stanowisku, że do uprawomocnienia wyroku decyzja Ministerstwa Klimatu nie wywołuje skutków prawnych, czyli prezesem jest wspomniany prof. Paweł Piątkiewicz.

W trakcie całego zamieszania prawie wszyscy członkowie prezydium wybrani 4 września 2019 roku – mając nadzieję na przywrócenie sprawnego działania rady – złożyło rezygnację z pełnienia tej zaszczytnej misji. Z tego powodu obecne prezydium NRŁ składa się z dwóch osób. Przywróconego profesora i doktora Sławomira Strzelczyka, który uznał, że podejmie decyzję dopiero po ogłoszeniu wyroku.

Wielka szkoda, że Wojewódzki Sąd Administracyjny nie rozpoznał istoty sporu. Po dwóch latach dyskusji – dalej nie wiemy, czy Statut PZŁ daje prawo Naczelnej Radzie Łowieckiej odwołać swoje prezydium, które nie jest organem związku. W uzasadnieniu możemy poczytać tylko o popełnionych błędach formalnych!

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów