WildMen

Fot Shutterstock

Obowiązkowe badania

Komenda Główna Policji w końcu przygotowała opinię na temat obowiązkowych badań dla myśliwych, których na razie nie musimy robić!
Reklama

Pomimo wielu zakulisowych działań władz Polskiego Związku Łowieckiego oraz polityków „zjednoczonej prawicy” nie udało się zmienić zapisu w ustawie o broni i amunicji odnośnie obowiązkowych badań. Zarządy okręgowe wysyłają do kół łowieckich komunikaty przypominające o tym obowiązku, a tymczasem…

Reklama

Dotarliśmy do stanowiska Komendy Głównej Policji, które przygotowało Biuro Kadr i Obsługi Prawnej KGP, na temat obowiązku przedkładania, co 5 lat orzeczenia lekarskiego i psychologicznego potwierdzającego możliwość dysponowania bronią.

Czytamy w nim, że ustawodawca dokonując nowelizacji nie określił od kiedy należy liczyć termin dostarczenia orzeczeń w stosunku do osób już posiadających broń. Komenda Główna opierając się na szerokim orzecznictwie postanowiła, że będzie egzekwować ten przepis dopiero po 5 latach od dnia wejścia w życie tych regulacji, czyli myśliwi, którzy uzyskali pozwolenie na broń przed 2018 r., są zobowiązani do ich przedłożenia 1 kwietnia 2023 roku.

Reklama

Jednocześnie Komenda Główna Policji wszystkim przypomniała o istnieniu ważnego zapisu w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, gdzie w art. 12d. czytamy:

Terminy przedstawienia właściwemu organowi Policji orzeczeń lekarskich i psychologicznych, o których mowa w art. 15 obligatoryjne przesłanki odmowy wydania pozwolenia na broń ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955), przedłuża się do 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Reklama

Obecnie obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, więc do czasu jego zniesienia – lub nowelizacji ustawy – nie musimy wykonywać badań lekarskich! Zadziwiające, że prawnicy „naszego” łowczego nie znali tego zapisu…

Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów