WildMen

NRŁ nie zatwierdza sprawozdań

Na wczorajszym posiedzeniu Naczelna Rada Łowiecka odrzuciła sprawozdania finansowe ZG PZŁ za 2019 i 2021 rok.

Reklama

Pod koniec kwietnia Zarząd Główny PZŁ przesłał do rady poprawione sprawozdanie finansowe za 2019 rok, które zostało sporządzone w marcu 2023 roku. Odmówiła jego zatwierdzenia z uwagi na naruszenie ustawy o rachunkowości. To poważne uchybienie, więc postanowiono złożyć zawiadomienie do prokuratury.

Reklama

Wbrew ustawie

NRŁ nie zatwierdziła również sprawozdania za 2021 rok, które zostało wysłane radzie 27 kwietnia. Zgodnie z obowiązującym prawem powinno być złożone do organu kontrolnego – jakim jest rada – w zeszłym roku.

Na posiedzeniu nie było, ani „naszego’ łowczego, ani głównej księgowej. Członkowie rady po przeczytaniu tego dokumentu mięli wiele pytań, których nie mogli zadać, dlatego tego sprawozdania również nie zatwierdzili.

Reklama

Niepełny organ

Resort środowiska niezmiennie stoi na stanowisku, że po rezygnacji trzech członków rada utraciła prawo podejmowania uchwał. Prezydium postanowiło wystosować w tej sprawie zapytanie do Komisji Prawnej przy NRŁ

Dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem, że nasi prawnicy nie widzą żadnych problemów. Ich zdaniem Naczelna Rada Łowiecka ma prawo obradować i podejmować uchwały!

Reklama

Kto był przeciw

Komisja Prawna stosunkiem głosów 5:1 przyjęła jednoznaczne stanowisko. Nie widzi podstawy do wnioskowania, że rezygnacja członka NRŁ (przy braku jego następcy) miałby uniemożliwić radzie funkcjonowanie. Przewodniczący Komisji Prawnej Piotr Nowak poinformował, że odrębne stanowisko miała jedynie pani Ewa Kraska, która jest równocześnie członkiem ZG PZŁ.

Prawnicy zasiadający w komisji przeanalizowali zapisy naszej ustawy jak i Statutu PZŁ. Wykazali, że przyjmując tok rozumowania resortu miałoby poważne konsekwencje dla funkcjonowanie całego państwa. Tak naprawdę skutkowałoby brakiem możliwości wypełniania zadań, jakie mają poszczególne organy kolegialne.

Reklama

Słusznie przywołano, jako przykład samorządy oraz organy ustawodawcze, gdzie wybory odbywają się w jednomandatowych okręgach. Tam powstanie wakatu, czy to z powodu rezygnacji, wygaśnięcia mandatu, czy śmierci nie wpływa na skuteczność działania pod warunkiem zachowania kworum.

Tej argumentacji niestety nie popiera ministerstwo i musimy czekać na rozstrzygniecie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego gdzie zostało złożone odwołanie od decyzji ministra Edwarda Siarki przez Naczelną Radę Łowiecką.

Opinia Komisji Prawnej NRŁ

Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów