WildMen

Fot. Rafał Łapiński

Niemcy kochają myśliwych

Polowanie u naszych zachodnich sąsiadów jest coraz bardziej popularne. Ponad połowa ankietowanych ma dziś pozytywne nastawienie do łowiectwa - to o jedną piątą więcej niż w 2003 roku!
Reklama

Niemiecki związek – który skupia większość myśliwych w tym kraju – aktywnie działa, aby poprawiać wizerunek łowiectwa w oczach społeczeństwa. Nie tylko działa, ale również monitoruje efekty i właśnie opublikowali wyniki najnowszego sondażu.

Reklama

Ogólnie rzecz biorąc, ponad połowa ankietowanych Niemców ma dziś pozytywne nastawienie do łowiectwa. To o jedną piątą więcej niż w 2003 roku. Bardzo cenną informacją jest również odsetek osób, którzy postrzegają polowanie krytycznie, a ten zmniejszył się w tym samym okresie o ponad połowę – do 22 procent.

Odpowiedzi uczestników badania – w porównaniu z 2003 rokiem – wykazały same pozytywne trendy!

Reklama

Zdecydowana większość respondentów 90 procent jest przekonana, że myśliwi kochają naturę – to o cztery procent więcej niż w poprzednim badaniu. Prawie 85 procent uważa, że polowanie chroni przyrodę przed zniszczeniem – plus 5 procent! Ponad trzy czwarte (79 procent) ankietowanych uważa, że myśliwi inwestują dużo czasu w ochronę przyrody – plus 11 procent, a 71 procent ankietowanych stwierdziło, że myśliwi pomagają rzadkim gatunkom – wzrost o 5 procent!

To już szóste badanie od 1999 roku. Jak zwykle zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1000 uczestników, przez niezależny instytut IfA Marktforschung Bremer + Partner na zlecenie Niemieckiego Związku Łowieckiego (DJV).

Reklama

Nasz związek wydał tymczasem bardzo interesujący dokument pod tytułem „Kierunki działania PZŁ na lata 2020 – 2023”, w którym zapisano, że będziemy walczyć z afrykańskim pomorem i kontynuować dotychczasowe przedsięwzięcia z zakresu promocji łowiectwa, które są realizowane na wszystkich szczeblach naszej organizacji.

Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów