WildMen

Kolejny atak na łowiectwo udaremniony

Komisja Europejska dąży do stworzenia nowych stref ochrony przyrody, które do 2030 r. będą musiały objąć 30 procent terytorium UE, z czego 10 procent będzie musiało zostać uznane za strefy ochrony ścisłej – gdzie miały być zakazane polowania!
Reklama

Po roku intensywnych dyskusji z państwami członkowskimi propozycja Komisji Europejskiej dotycząca całkowitego zakazu polowań i wędkowania w nowej kategorii obszarów ściśle chronionych, obejmujących aż 10 procent powierzchni UE, została uznana za nieuzasadniony środek.

Reklama

Państwa członkowskie Unii Europejskiej 7 grudnia 2021 roku definitywnie odrzuciły ten postulat. Ostateczny dokument, z którego usunięto „zakaz polowania”, jest już opublikowany w Internecie.

Pierwszy projekt Komisji Europejskiej umieścił łowiectwo i wędkarstwo w tej samej kategorii co „górnictwo”, uznając te działania za szkodliwe dla obszarów ściśle chronionych. Spowodowało to sprzeciw w wielu krajach Europy.

Reklama

Celem nowej Strategii Bioróżnorodności jest zachowanie obszarów o wysokiej bioróżnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem torfowisk i pierwotnych lasów.

Komisja Europejska stała na stanowisku, że myśliwi i wędkarze będą działać na szkodę różnorodności biologicznej. Tymczasem polowanie nie tylko nie koliduje z ochrona siedlisk. Działania europejskich myśliwych są ważnym elementem w zarządzaniu obszarami chronionymi i mają kluczowe znaczenie.

Reklama

Prezes FACE Torbjörn Larsson w opublikowanym komunikacie powiedział: „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zwyciężył zdrowy rozsądek i że nie ma ogólnego zakazu polowań w na ternie nowych obszarów ściśle chronionych. FACE aktywnie sprzeciwiało się nieuzasadnionemu zakazowi polowań podkreślając, że myśliwi odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu obszarami chronionymi w Europie ”. Torbjörn Larsson podziękował wszystkim myśliwym, którzy aktywne działali na szczeblu krajowym i dodał: „Ten przypadek pokazuje, jak ważna jest współpraca 7 milionów myśliwych w Europie”.

Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów