Fala rezygnacji

Członek ZG PZŁ Karol Podgórski oraz trzech członków Naczelnej Rady Łowieckiej złożyło swoją dymisję.