PRZYPINKI DLA LUDZI NATURY

Fundusze pozyskane ze sprzedaży wspierają nasze projekty związane z ochroną przyrody i ratowaniem zagrożonych gatunków!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Share on print

Unijne potknięcie

Unia Europejska pracuje nad wprowadzeniem zakazu używania ołowiu w amunicji. FACE żąda ponownego otwarcia konsultacji!

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na niewłaściwe postępowanie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), ponieważ nie dostarczono ważnych dokumentów i tym samym nie dotrzymano terminu. To niedociągnięcie miało wpływ na konsultacje w sprawie procesu zakazania używania ołowiu w amunicji.

FACE w imieniu europejskich myśliwych wystąpiła o dostęp do dokumentów przesłanych przez EFSA do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w sprawie projektu ograniczenia stosowania ołowiu w amunicji. Unia Europejska narzuca niekiedy absurdalne terminy implementowania nowego prawa państwom członkowskim. Jednak gdy ma przestrzegać własnych zasad nie umie sprostać terminom – a może urzędnicy zrobili to z premedytacją?

Jak donosi FACE niedopełnienie terminu uniemożliwiło myśliwym i strzelcom przedstawienie stanowiska podczas zeszłorocznych konsultacji społecznych. „Przypadki niewłaściwego procedowania – takie jak ten – mogą zaszkodzić reputacji instytucji UE – powiedział Prezes FACE, Torbjörn Larsson. Sytuacji tej można było łatwo uniknąć, stosując należytą procedurę i opierając się na badaniach naukowych.”

10 milionów myśliwych i strzelców sportowych chcą być szanowani. Wszyscy obywatele Unii Europejskiej – także my – , mamy prawo udziału w procesie legislacyjnym – zauważa prezes FACE.

Opóźniony dostęp to tak naprawdę to odmowa dostępu. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) i Komisja Europejska prowadzą polityczną krucjatę przeciwko stosowaniu ołowiu w amunicji. Zdaniem FACE w ramach przygotowania dokumentacji oceny ryzyka dla zdrowia ludzkiego EFSA dostarczyła ECHA nieprawdziwe dane wyjściowe dotyczące spożycia dziczyzny i stężenia w nim ołowiu. Następnie ECHA wykorzystała te informacje do obliczenia skutków zdrowotnych dla myśliwych i ich rodzin.

W ramach procesu wprowadzania ograniczeń FACE zadało kilka pytań dotyczących liczb używanych przez ECHA, ponieważ różniły się one znacząco od opublikowanych badań naukowych dotyczących stężenia ołowiu w dziczyźnie. W dniu 23 lutego 2021 roku FACE zwróciła się do EFSA o dostęp do dokumentów, które przedłożyła ECHA i tu wystąpiły opóźnienia, które pozbawiły FACE prawa sprostowania tych danych.

Z tego powodu FACE złożyła skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, który uważa, że: „Uniemożliwiono FACE – która reprezentuje 7 milionów europejskich myśliwych – uczestnictwa w konsultacjach publicznych. Ponieważ jest to poważny błąd proceduralny, FACE żąda ponownego otwarcia konsultacji, w których wszystkie zainteresowane strony będą mogły przedstawić dowody.”

Proces konsultacji musi zostać ponownie otwarty!

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów