Warning: Undefined array key "options" in /home/platne/serwer87464/public_html/wildmen.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192
Zmiana statusu ochronny wilka | WildMen

WildMen

status ochrony wilka
Fot. Shutterstock
status ochrony wilka

Zmiana statusu ochronny wilka

Komisja Europejska rozpoczyna pracę nad zmianą statusu ochrony wilka. Jednocześnie wzywa władze krajów członkowskich do pełnego wykorzystania istniejących odstępstw przy redukowaniu dużych drapieżników.

Reklama

Komisja Europejska opublikowała oficjalne stanowisko na temat statusu ochrony wilków: „Powrót wilka do regionów Europy, w których od dawna ich nie było, coraz częściej prowadzi do lokalnych konfliktów z farmerami. Dzieje się tak szczególnie w przypadku, gdy nie stosuje się na szeroką skalę środków zapobiegających atakom na zwierzęta gospodarskie.”

Reklama

Opublikowano również komentarz przewodniczącej KE Ursula von der Leyen: „Skupienie watah wilków w niektórych regionach Europy stało się realnym zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich, a potencjalnie także dla ludzi. Wzywam władze lokalne i krajowe do podjęcia działań tam, gdzie jest to konieczne. Obowiązujące dziś przepisy UE wyraźnie przewidują takie uprawnienia.”

Nowy rozdział

Komisja Europejska wprost stwierdza, że: „Rozpoczyna dziś nowy etap w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z powrotem wilków.” KE wzywa władze poszczególnych krajów UE, świat nauki i wszystkie osoby zainteresowane tematem do przedstawienia (tylko do 22 września 2023 r.) aktualnych danych na temat rosnącej populacji wilków i negatywnych konsekwencji. Stanowiska należy wysłać na adres: e-mail EC-WOLF-DATA-COLLECTION@ec.europa.eu

Reklama

Na podstawie zebranych danych Komisja Europejska podejmie decyzję w sprawie propozycji zmiany statusu ochrony wilków w UE, które mają pozwolić na większą elastyczność w postępowaniu z rosnącą populacją tych drapieżników…

Odpowiedź na rezolucję

Przegląd danych na temat wilków stanowi integralną część dogłębnej analizy, którą Komisja Europejska przeprowadza w odpowiedzi na uchwałę Parlamentu Europejskiego z 24 listopada 2022 roku. KE już rozpoczęła gromadzenie danych od ekspertów i zainteresowanych stron. Jednakże dane te w dalszym ciągu nie dają pełnego obrazu sytuacji, który wystarczałby, aby Komisja mogła podjąć dalsze działania, dlatego KE rozszerza zakres konsultacji.

Reklama

Wilk, jako gatunek rodzimy i niewątpliwie stanowi integralną część dziedzictwa naturalnego Europy. Odgrywa ważną rolę w europejskich ekosystemach, ale jego liczebność musi być kontrolowana. Zgodnie z dyrektywą siedliskową większość populacji wilków w Europie objęta jest ścisłą ochroną, z możliwością wyjątków, z których część krajów korzysta…

Monitoring to podstawa

Miedzy innymi Szwecja monitoruje wiarygodnymi metodami populacje dużych drapieżników i ma strategię ochrony, której częścią jest maksymalna liczba wilków. Redukując populację – pomimo hejtu ze strony przeciwników zabijania dzikich zwierząt – minimalizuje konflikty.

Reklama

Takie prawo na mocy dyrektywy siedliskowej mają państwa członkowskie, ale większość polityków obawia się zielonych ekstremistów. W tym gronie jest również Polska, która niestety nie prowadzi wiarygodnego monitoringu…

Ewidentnie Komisja Europejska w końcu wysłuchała krytycznych głosów w sprawie wilków, które płyną od wielu krajów. Mocne stanowisko prezentuje niezmiennie Szwecja, która domagała się zmiany prawa w zakresie ochrony wilka. „Jeśli masz dobre argumenty i znajdziesz wystarczającą liczbę sprzymierzeńców, to działania odniosą pozytywny skutek” – skomentował stanowisko Komisji Europejskiej szwedzki Minister Spraw Wiejskich Peter Kullgren.

Pandemia i wojna

Unia Europejska otwiera nowy rozdział w swojej polityce dotyczącej wilków, co widać po opublikowanym komunikacie prasowym. Nie miejmy złudzeń na zmianę stanowiska KE ma wpływ dyskusja, jaka się toczy w całej Europie na temat zaopatrzenia w żywność.

Pandemia wszystkim udowodniła jak kruche są nasze łańcuchy dostaw, a susze uświadamiają, że cała UE musi zmienić swoją politykę rolną. Dodatkowo mamy wojnę na Ukrainie, której koszty ponosi cała Europa, więc politycy już nie mogą przerzucać ochrony wilka na rolników!

Bez wątpienia przed nami ważne chwile. Dzisiaj opublikowała merytoryczne stanowisko FACE, które reprezentuje siedem milionów europejskich myśliwych. Według przewodniczącego Torbjörna Larssona: „Z naszego punktu widzenia trudno jest połączyć oświadczenie przewodniczącej Komisji Von der Leyen z działaniami KE, która za każdym razem grozi podjęciem kroków prawnych w przypadku redukowania dużych drapieżników na szczeblu krajowym. Aby móc działać dalej, konieczne jest wyraźne uznanie, że wilk ma się dobrze i należy wdrożyć art. 19 dyrektywy siedliskowej”. Czyli zmienić status ochrony…

Pewnie wiele organizacji łowieckich ma wiarygodne dane na temat populacji wilków i udostępni je Komisji Europejskiej. Całe nasze środowisko z niecierpliwością będzie czekało na stanowisko Polskiego Związku Łowieckiego, który w ostatniej informacji zachęca do ubezpieczenia psów…

Ciekawe, czy tym razem zdąży coś sensownego napisać?

Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów