WildMen

Fot Shutterstock

Tyrol eliminuje duże drapieżniki

Na początku lutego parlament austriackiego Tyrolu - zdecydowaną większością głosów znowelizował ustawę łowiecką i ułatwił odstrzał wilków, niedźwiedzi, rysi i szakali złocistych.

Uzasadnienie jest proste. Populacje dużych drapieżników w Europie rosną, a ich obecność znajduje odzwierciedlenie w szkodach wyrządzanych wśród zwierząt gospodarskich. Tym samym zagraża tradycyjnemu wypasowi i rolnictwu alpejskiemu.

Problemowe drapieżniki

W 2022 roku 413 zwierząt gospodarskich zostało zabitych, a 57 rannych. W porównaniu z poprzednimi latami liczba ataków wzrosła sześciokrotnie. Ostatnia wiosna pokazała, że w szczególności wilki nie unikają terenów zabudowanych. 24 kwietnia 2022 r. pojedynczy wilk zabił dwie owce i zranił 10 kolejnych zaledwie 50 metrów od przedszkola i szkoły podstawowej.

Dlatego od 1 kwietnia 2023 roku problemowe wilki, niedźwiedzie, rysie oraz szakale złociste mogą zostać zabite na mocy nowych przepisów. Jeśli zostaną spełnione określone warunki…

-Odepchnięcie drapieżników jest absolutnie konieczne z punktu widzenia rolników alpejskich – powiedział minister rolnictwa Josef Geisler – dyrektywa unijna ma już 30 lat i wymaga aktualizacji.

Dwie definicje

W prawie łowieckim pojawiły się dwie nowe definicje w stosunku do niedźwiedzi, wilków, rysi i szakali złocistych. Pierwsza to „zwierzęta szkodliwe”, czyli te, które znajdują się na obszarze pastwisk ranią lub zabijają zwierzęta gospodarskie. Druga kategoria to „zwierzęta ryzyka”, do których będą zaliczane osobniki wielokrotnie przebywające w promieniu mniejszym niż 200 metrów od budynków mieszkalnych lub gospodarczych.

Zgodnie z ustawą zakwalifikowanie do jednej z tych kategorii musi opierać się na ocenie eksperckiej, która określi, czy nie ma innego zadowalającego rozwiązania, ponieważ odstrzał nie powinien negatywnie wpłynąć na właściwy stan ochrony gatunków chronionych .

Specjalne zabezpieczenie

Ustawodawcy w Tyrolu doskonale wiedzą, że decyzje o wyeliminowani konfliktowych osobników będą zaskarżane do sądów przez obrońców zwierząt, dlatego wprowadzili również specjalne zabezpieczenie.

W wyjątkowych okolicznościach decyzje mogą zostać wydane również wtedy, gdy stan ochrony populacji danych gatunków zwierząt jest niewłaściwy, ale eliminacja problemowych osobników nie utrudni przywrócenia właściwego stanu ochrony…

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów