WildMen

Belgia akceptuje łowiectwo

Organizacje myśliwych funkcjonujące w Belgii zbadały wsparcie społeczne dla łowiectwa. Akceptację polowań deklaruje 77 procent respondentów!