WildMen

Śląsk bez obwodów

Wojewoda uchylił uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego o podziale na obwody łowieckie – cała procedura będzie musiała być powtórzona!

Wiele lat temu prawnicy ministerstwa środowiska zorientowali się, że obwody łowieckie nie mogą „leżeć” na terenie dwóch województw. W 2018 roku przegłosowano zmiany prawa łowieckiego, które zobowiązały sejmiki do skorygowania granic.

Teoretycznie prosta zmiana okazała się w praktyce skomplikowanym przedsięwzięciem i wprowadza wielki chaos. Już dwa razy Sejm przedłużał termin i niewykluczone, że będzie musiał to zrobić jeszcze raz. Tym razem za sprawą Andrzeja Perlińskiego – powołanego na łowczego okręgowego z politycznego klucza w 2018 roku – który poważnie namieszał. Częstochowski „komisarz” potajemnie nikomu nic nie mówiąc znacząco pozmieniał granice obwodów łowieckich.

Między innymi zabrał tysiąc hektarów kołu łowieckiemu, z którym przypadkowo graniczy „jego” obwód. Nikogo nie powinno dziwić, że poszkodowane koło zaskarżyło uchwałę sejmiku do właściwego sądu administracyjnego i poinformowało wojewodę, który 30 lipca 2021 roku w trybie nadzoru stwierdził nieważność uchwały.

Z treści uzasadnienia wojewody dowiadujemy się, że „dziesięć uwag nie zostało uwzględnionych”, co w ocenie organu nadzorczego narusza Konstytucję RP i ustawę łowiecką, dlatego uchwała sejmiku w całości jest nieważna!

Tak się kończą gry i zabawy pisowskich „komisarzy”, którym wydaje się, że mogą wszystko. Łamią obowiązujące prawo i kompromitują naszą organizację. Przypominam, że okręg częstochowski nie udzielił absolutorium panu Perlińskiemu. Przewodniczący Okręgowego Zjazdu Delegatów Sławomir Strzelczyk zawiadomił Alberta Kołodziejskiego (powołanego na stanowisko łowczego krajowego przez PiS) o wielu nieprawidłowościach w okręgu częstochowskim, ale ten nie widział potrzeby odwołania „komisarza”.

Andrzeja Perlińskiego odwołał dopiero Paweł Lisiak (powołany na stanowisko łowczego krajowego przez Solidarną Polskę) w 2020 roku – jak widać stanowczo za późno. Teraz cała procedura podziału województwa na obwody łowieckie będzie powtórzona. Czy zostanie uchwalona przed końcem tego roku? Trudno powiedzieć…

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów