Rosjanie szukają list myśliwych

Piotr Szalaty jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie ostrzegał, że największym niebezpieczeństwem jest przejęcie wykazu posiadaczy broni.