WildMen

Oszukany OKM

Jednemu z najstarszych i najbardziej zasłużonych kół łowieckich odebrano łowisko. Dyrektor RDLP w Olsztynie podpisał umowę z innym kołem.