WildMen

Ostra uchwała

Myśliwi w okręgu gdańskim wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec zamiaru sprzedaży przez Zarząd Główny PZŁ siedziby i strzelnicy.
Reklama

W listopadzie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej, na którym Zarząd Główny PZŁ wystąpił z wnioskiem o zgodę na sprzedaż siedziby gdańskich myśliwych. To działka o powierzchni pięciu hektarów w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, na której jest również strzelnica.

Reklama

NRŁ postanowiła nie podejmować decyzji do czasu zwołania Okręgowego Zjazdu Delegatów, który miał zaprezentować stanowisko gdańskich myśliwych. Czekając na uchwałę zjazdową zobowiązała Zarząd Główny PZŁ do przedłożenia informacji o stanie prawnym.

„Nasz” łowczy krajowy dostał 21 dni na przedłożenie stosownych dokumentów. Termin minął, a członkowie rady do dziś nie otrzymali żadnej informacji…

Reklama

Kategoryczny sprzeciw

W ostatnią niedzielę obradował Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów okręgu gdańskiego. Dyskusja była burzliwa. Zdecydowana większość przegłosowała uchwałę, która w jasny i czytelny sposób wyraża stanowisko myśliwych okręgu gdańskiego.

Zjazd wyraża zdecydowany i kategoryczny sprzeciw wobec zamiaru i działań podjętych bez konsultacji z naszym środowiskiem i wbrew jego woli przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zmierzających do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Jaśkowa Dolina 114 w Gdańsku, na której wieloletnią pracą społeczną i dużym wysiłkiem organizacyjnym stworzyliśmy rozbudowaną infrastrukturę, która dobrze służy członkom naszej organizacji, a w zakresie strzelectwa strzelcom myśliwskim z całego kraju.

Reklama

Działania te wywołały powszechne oburzenie i zdecydowane protesty liczącego blisko 4 tysiące członków naszego związku środowiska myśliwych okręgu gdańskiego, który nigdy nie borykał się z problemami finansowymi. Dowodzi tego m.in. dotowanie przez nas okręgów mających takie problemy oraz udzielona Zarządowi Głównemu PZŁ pożyczka w kwocie 600.000 złotych na wykup siedziby przy ul. Nowy Świat 35 w Warszawie, która wbrew zapewnieniom Zarządu Głównego PZŁ do chwili obecnej nie została zwrócona.

Są one powszechnie i jednoznacznie oceniane jako: ewidentne lekceważenie naszego na środowiska i skandaliczna próba ograbienia kilku pokoleń pomorskich myśliwych nie tylko z wypracowanego przez nich społecznego majątku, ale także wieloletniego dorobku o znaczeniu historycznym oraz zaprzepaszczenia wieloletniej pracy na rzecz tradycji, tożsamości i integracji tutejszych myśliwych.

Reklama

Wobec tych okoliczności oraz uwzględniając, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii aktualnie kończy prace nad zmianami dotyczącymi użytkowania wieczystego, które w założeniu mają umożliwić wykup nieruchomości przez użytkowników wieczystych na korzystnych warunkach Okręgowy Zjazd Delegatów apeluje do członków Naczelnej Rady Łowieckiej jako demokratycznie wybranego przedstawicielskiego organu naszego Zrzeszenia, który zgodnie z § 82 pkt 20 Statutu PZŁ jest uprawniony do podjęcia w tej sprawie wiążącego rozstrzygnięcia, by nie wyrazili zgody na sprzedaż przez Zarząd Główny PZŁ prawa użytkowania wieczystego wymienionej nieruchomości.

Oddajcie nasze pieniądze

W 2014 roku Zarząd Główny PZŁ pożyczył z okręgów środki i wykupił działkę pod naszą siedzibą w Warszawie. Naczelna Rada Łowiecka po długich dyskusjach zdecydowała się podnieść roczną składkę o 30 złotych i przeznaczyć te środki na wykup siedziby. W ciągu pięciu lat Zarząd Główny PZŁ miał spłacić dług.

Jak się okazuje nie wszystkie okręgi doczekały się zwrotu pożyczki. Zarząd Główny PZŁ w 2018 roku wyrzucił do kosza harmonogram spłaty zaciągniętych pożyczek. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów w Gdańsku w tej sprawie również się wypowiedział…

Zobowiązuje zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku do intensywnego i transparentnego działania w celu skutecznego wyegzekwowania przyrzeczonego zwrotu udzielonej przez nas pożyczki w kwocie 600.000,00 złotych od Zarządu Głównego PZŁ i przeznaczenia tej kwoty na sfinansowanie zmiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Jaśkowa Dolina 114 w Gdańsku na prawo własności, oraz w razie potrzeby pokrycia kosztów optymalnej relokacji strzelnicy na terenie okręgu gdańskiego przy jednoczesnym utrzymaniu siedziby w dotychczasowej lokalizacji.

Walczyć o samorządność

Zjazd w Gdańsku wyraził również swoją opinię na temat samorządności i apeluje…

Podjęcie przez Naczelną Radę Łowiecką i Zarząd Główny konsekwentnych starań o przywrócenie Polskiemu Związkowi Łowieckiemu samorządności sukcesywnie ograniczanej od 2018 roku przez kolejne nowelizacje ustawy Prawo łowieckie.

Uzasadnieniu zapisano:

Utrwalona w prawie łowieckim instytucja nadzoru Ministra Klimatu i Środowiska nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego nie budzi wątpliwości. Natomiast obsadzenie kierowniczych stanowisk w Zrzeszeniu, decyzjami tego organu oraz likwidacja okręgowych rad łowieckich stanowiąc jaskrawe naruszenie zasad demokracji oraz idei rozwoju samorządności obywatelskiej są nie do przyjęcia w państwie prawa, a ponadto są zaprzeczeniem obietnic przedwyborczych obecnych decydentów.

Działanie na szkodę

Delegaci okręgu gdańskiego w uchwale zjazdowej wyrazili swoje zdanie również na temat braku skuteczności organów naszego związku. Apelują o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu uchylenie zakazu uczestnictwa dzieci i młodzieży w polowaniach. Brak takich decyzji przez ponad cztery lata oceniają jako działanie na szkodę członków Polskiego Związku Łowieckiego.

Nowelizacja ustawy łowieckiej jaka miała miejsce w 2018 roku odebrała nam samorządność. Okręgowe organy tak naprawdę mogą dzisiaj jedynie postulować. Ostatnim bastionem jest demokratycznie wybrana Naczelna Rada Łowiecka, której członkowie w nieoficjalnych rozmowach mówili, że jeśli zjazd nie wyrazi zgody na sprzedaż gdańskiej siedziby, to wniosek Zarządu Głównego PZŁ wyrzucą do kosza.

Najbliższe posiedzenie NRŁ już w grudniu…

Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów