WildMen

Ostatnia szansa

To największa kampania myśliwych. Potrzebujemy Twojej pomocy!

Kampania została zorganizowana przez europejską federację łowiecką FACE. Myśliwi wzywają Unię Europejską do współpracy z naszym środowiskiem na rzecz ochrony przyrody. To kluczowy moment, ponieważ przygotowywana jest nowa ustawa o odtwarzaniu przyrody.

W petycji poruszono dziewięć głównych problemów, które dotyczą ponad siedmiu milionów myśliwych w Europie. Według dr. Davida Scallana, sekretarza generalnego FACE: „Poważne decyzje polityczne i odważne działania są niezbędne do rozwiązania problemów ochrony bioróżnorodności w Europie, a myśliwi mogą podejmować rzeczywiste działania w terenie.”

W Unii Europejskiej tylko 15 procent siedlisk ma dobry stan ochrony, aż 80 procent ma niski lub zły. Siedliska bagienne i torfowiska wykazują silne tendencje pogarszające się, podczas gdy pozytywne trendy wykazują wyłącznie lasy.

FACE od dawna promuje ideę odbudowy siedlisk, jako najskuteczniejszego sposobu ochrony bioróżnorodności. Prezentuje projekty, które realizują myśliwi w całej Europie w ramach „Manifestu różnorodności biologicznej FACE”, co dokumentuje nasz wkład w odbudowę najcenniejszych siedlisk.

Prezes FACE Torbjörn Larsson przekaże naszą petycję komisarzowi ds. środowiska Virginijusowi Sinkevičiusowi 6 czerwca 2023 r. Przez rok zebraliśmy tylko 280 tysięcy podpisów. To wyjątkowo przykre, że tylko cztery procent myśliwych w Europie postanowiło złożyć swój podpis…

To ostatnia szansa. Liczy się każdy podpis, który zdobędziemy przed 6 czerwca!

Chcesz, by łowiectwo miało przed sobą przyszłość?

PODPISZ TERAZ

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów