WildMen

NRŁ funkcjonuje zgodnie z prawem

Poseł Urszula Pasławska (PSL) na wniosek prezesa NRŁ Rafała Malca wystąpiła do Biura Analiz Sejmowych, aby rozstrzygnąć, czy rada może funkcjonować po rezygnacji trzech członków.
Reklama

W marcu członkowie NRŁ z Sieradza, Kalisza i Częstochowy złożyli rezygnację. Paweł Lisiak postanowił wykorzystać to zdarzenie, ponieważ chciał za wszelką cenę zablokować zwołanie Krajowego Zjazdu Delegatów…

Reklama

Poniósł klęskę! Delegaci przyjechali do Warszawy i wyrazili swoje zdanie na temat zawłaszczania Polskiego Związku Łowieckiego przez partyjnych nominatów. Pierwszy raz w 100-letniej historii PZŁ najwyższa władza w naszym związku musiała przeprowadzić zrzutkę do kapelusza, aby zapłacić za wynajęcie sali…

Ministerstwo Klimatu i Środowiska od sześciu miesięcy stoi na stanowisku, że rezygnacja z mandatu członka Naczelnej Rady Łowieckiej blokuje działania demokratycznie wybieranego organu nadzorczego nad Zarządem Głównym PZŁ. W ocenie resortu obecnej sytuacji rada nie może podejmować prawomocnych uchwał.

Reklama

Argumentacja resortu jest bez wątpienia błędna, ale warto w tym miejscu dodać, że Paweł Lisiak wielokrotnie zlekceważył wezwania ministra i nie wymógł na swoich pracownikach zwołania Okręgowych Zjazdów Delegatów, celem wybrania nowych członków NRŁ…

Wniosek prezesa NRŁ Rafała Malca do pani Poseł Urszuli Pasławskiej, aby wystąpiła do Biura Analiz Sejmowych (BAS), celem rozstrzygnięcia, czy rada może funkcjonować po rezygnacji trzech członków – moim zdaniem – była słuszna. To kluczowa kwestia dla funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego, ponieważ uchwała NRŁ na temat wysokości składki na 2024 rok może zostać uchylona.

Reklama

Analiza sejmowych prawników nie pozostawia żadnych wątpliwości. „Jeśli kolegialny organ osoby prawnej powołany został zgodnie z obowiązującymi w chwili jego wyboru przepisami prawa, ewentualna rezygnacja członka tego organu nie prowadzi do sytuacji „nieistnienia” tego organu, jeśli w składzie tego organu pozostają jeszcze inni członkowie.”

Zadaniem BAS teza resortu, na temat analogii pomiędzy organami Polskiego Związku Łowieckiego, a organami spółek kapitałowych jest błędna. Po pierwsze cele działania są zasadniczo odmienne, a po drugie kompetencje i charakter prawny NRŁ jest odmienny od kompetencji i charakteru prawnego zarządów i i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych.

Reklama

Naczelna Rada Łowiecka do końca swojej kadencji ma prawo obradować i podejmować prawomocne uchwały!

Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów