PRZYPINKI DLA LUDZI NATURY

Fundusze pozyskane ze sprzedaży wspierają nasze projekty związane z ochroną przyrody i ratowaniem zagrożonych gatunków!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Share on print

Noworoczny prezent

Naczelna Rada Łowiecka zgłosiła do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez członków Zarządu Głównego PZŁ.

Przed świętami Naczelna Rada Łowiecka otrzymała postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie o połączeniu postępowań. Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej bada ewentualne nadużycia lub niedopełnienie obowiązków ciążących na członkach Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.

Zawiadomienie jakie w imieniu NRŁ złożył prezes Paweł Piątkiewicz rozszerzyło okres jaki będzie badany przez Prokuraturę Okręgową. W sumie organy ścigania wezmą pod lupę zarówno działalność Alberta Kołodziejskiego jak i Pawła Lisika.

Śledztwo koncentruje się między innymi na procesie likwidacji Spółki „Łowiec Polski”, wypowiedzenia umowy brokerowi i zakupu chłodni z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych. Te działania mogły przynieść Polskiemu Związkowi Łowieckiemu szkodę kilku milionów złotych.

Z niecierpliwością czekamy na stanowisko w tej sprawie „naszego” łowczego krajowego!

Postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów