WildMen

Konkurs CIC 2024

Międzynarodowa Rada Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny (CIC) zaprasza do wzięcia udziału w konkursie skierowanym do młodych naukowców.

Reklama

Celem konkursu z jednej strony jest promocja podejścia do ochrony przyrody wynikającego z danych naukowych, a z drugiej wspieranie naukowców, których projekty przyczyniają się do zrównoważonego użytkowania dzikiej przyrody z korzyścią dla dziedzictwa naturalnego.

Reklama

W konkursie mogą brać udział studenci studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich – poniżej 35 roku życia – którzy prześlą streszczenie swojego projektu badawczego, przedstawią cel, metody oraz wnioski z projektu na temat zrównoważonego łowiectwa.

Praca w języku angielskim nie może przekraczać 3600 znaków i poruszać powinna jeden lub każdy z trzech głównych filarów zrównoważonego korzystania z przyrody: ekonomiczny, społeczno-kulturowy lub ekologiczny

Reklama

Nagrodą główną jest udział w walnym zgromadzeniu CIC w Lizbonie w dniach 18-21 kwietnia 2024 r. Zwycięzca oprócz nagrody (750 euro) będzie brał udział w wszystkich wydarzeniach towarzyszących walnemu zgromadzeniu, czyli licznych panelach dyskusyjnych, spotkaniach, oraz oficjalnej gali kończącej zebranie.

Uhonorowaniem zwycięzcy będzie również możliwość zaprezentowania swojej pracy na międzynarodowym forum, oraz nawiązanie kontaktu z ekspertami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Wszystkie koszty związane z podróżą i pobytem zostaną pokryte przez CIC. Aplikacje należy składać na adres email cic-yo@cic-wildlife.org w terminie do 30 stycznia 2024 roku.

Reklama
Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów