WildMen

Druga część posiedzenia

Paweł Lisiak prawdopodobnie pojechał na rykowisko i nie uczestniczył posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej, która postanowiła zwołać Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ.
Reklama

Dzisiaj w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie Naczelna Rada Łowiecka dokończyła lipcowe posiedzenie, na którym zmieniono formę wynagradzania łowczego krajowego. Paweł Lisiak nie pojawił się na posiedzeniu miał inne ważne sprawy do załatwienia.

Reklama

To kolejny policzek dla rady, która pomimo braku łowczego postanowiła zwołać Krajowy Zjazd Delegatów do 31 stycznia 2022 roku. W dalszej części procedowano nad tegorocznym budżetem. Wprawdzie zostało tylko cztery miesiące, ale w końcu możemy powiedzieć, że mamy preliminarz.

Rada najwidoczniej nie ma zaufania do obecnych władz i postanowiła powołać dodatkową komisję „budżetową”. Jej przewodniczącym został Tadeusz Smejda, który reprezentuje myśliwych z okręgu łódzkiego. Zadaniem komisji będzie coroczne opracowanie sprawozdania dla rady.

Reklama

Rada postanowiła również powołać Wojciecha Szymańskiego do składu prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej. To wyjątkowo doświadczony myśliwy i działacz naszego związku. Przez wiele lat sprawował funkcję łowczego okręgowego w Radomiu.

Z powodu cenzury jaką wprowadził Paweł Lisiak i braku możliwości zamieszczania informacji na stronie ZG PZŁ oraz naszym miesięczniku „Łowiec Polski” rada postanowiła stworzyć oddzielną stronę internetową.

Reklama
Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów