PRZYPINKI DLA LUDZI NATURY

Fundusze pozyskane ze sprzedaży wspierają nasze projekty związane z ochroną przyrody i ratowaniem zagrożonych gatunków!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Share on print

Cenne kuropatwy

Nasz związek nie prowadzi żadnych działań na rzecz odbudowy zwierzyny drobnej, więc możemy tylko poczytać o projektach jakie wdrażają nasi sąsiedzi.

W dawnych czasach sezon na kury rozpoczynał się w sierpniu, co nie wpływało negatywnie na populację i stany kuropatw były imponujące. Szacuje się, że od 1980 roku zniknęło 90 procent kur!

Szacunki naszych kół łowieckich mówią o około 125 tysiącach par. Niemcy oceniają że ich populacja liczy jedynie 50 tysięcy. Najbardziej optymistyczne obliczenia mówią, że w całej Europie kuropatwy szarej pozostało tylko 2,7 miliona par lęgowych.

Sytuacja jest katastrofalna i dotyczy wszystkich gatunków, które występują w środowisku rolniczym. Kuropatwa jest doskonałym wskaźnikiem bioróżnorodności, dlatego staje się symbolem wielu projektów jakie realizują myśliwi w Europie.

W Niemczech rusza właśnie dwuletni program „Uratuj kuropatwę – promuj różnorodność!”. Realizować go będzie Federalna Agencja Ochrony Przyrody, a środki wyasygnuje Federalne Ministerstwo Środowiska. Rząd przeznaczył kwotę 775 tysięcy euro na stworzenie miejsc, gdzie kuropatwy będą miały: całoroczną osłonę, bezpieczne miejsca lęgowe i siedlisko bogate w owady do odchowu piskląt.

Środowisko rolnicze musi być bardziej różnorodne. Chcąc ratować kuropatwy, trznadle, czy skowronki człowiek nie może uprawiać na całym areale kukurydzy i rzepaku. Musimy pozostawić 20 procent gruntów dla przyrody i właściwe je zagospodarować sadząc żywopłoty i utrzymując wolne od chemii pasy kwiatowe.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów