PRZYPINKI DLA LUDZI NATURY

Fundusze pozyskane ze sprzedaży wspierają nasze projekty związane z ochroną przyrody i ratowaniem zagrożonych gatunków!

Fot Shutterstock
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Share on print

Film instruktaŻowy

Wyjątkowe nagranie rykoszetu, który występuje w przypadku zderzenia dwóch ciał, gdy jedno z nich ma masę pomijalnie małą w stosunku do drugiego.

Gdy pocisk uderza w twardą powierzchnię, taką jak drzewo, zamarznięta ziemia lub kamień istnieje możliwość odbicia i zmiany kierunku kuli, ale może również znacząco zmienić tor lotu – gdy trafimy w cel!

Nagranie pokazuje, jak niebezpieczna może być kula, nawet w optymalnych warunkach. Dlatego każdy myśliwy musi przestrzegać wszystkich zasad związanych bezpieczeństwem, ale również mieć wyobraźnię i strzelać do osobników, za którymi znajduje się odpowiedni kulochwyt i nie ma innych zwierząt!

Nasz „regulamin polowań” w pierwszym punkcie § 17 jasno określa, że nie wolno strzelać wzdłuż linii myśliwych na polowaniu zbiorowym. Dla przypomnienia – o strzale po linii mówimy, gdy pocisk kulowy lub skrajne śruty wiązki przechodzą w odległości mniejszej niż 10 m od stanowiska sąsiada. Proponuję spojrzeć na ten wyjątkowy film również z tej perspektywy!

Nagranie pokazuje, jak niebezpieczna może być kula, nawet w optymalnych warunkach

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów