PRZYPINKI DLA LUDZI NATURY

Fundusze pozyskane ze sprzedaży wspierają nasze projekty związane z ochroną przyrody i ratowaniem zagrożonych gatunków!

Fot Shutterstock
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Share on print

Szanowni Czytelnicy!

Szczere życzenia pomyślnego spełnienia wszelkich zamierzeń łowieckich, ku radości własnej i chwale łowiectwa polskiego.

Świat łowiecki pielęgnujący możliwie starannie tradycje i obyczaje dawno odeszłych nemrodów – być może, bardziej wrażliwy od zwykłych śmiertelników nienależących do tego wybranego zespołu – jeszcze silniej odczuwa piękno, jeszcze mocniej odczuwa bóle, ale też i serdeczniej umie się nasycać radościami.

W tym, dobiegającym końca, roku nienotującym w swych kronikach wielu świetlanych projektów, roku ciężkim jak czas przed burzą – a żegnanym przez większość bez żalu – nie od rzeczy byłoby też przypomnieć sobie o pracy, która zostaje za nami, a która konsekwentnie zmusza nas do dalszych planów, projektów, do nowych wysiłków, jakich się zawsze podjąć jesteśmy gotowi – dla ogólnego dobra, dla społeczności całej w ogóle a myśliwskiej w szczególności.

Powiedzmy sobie otwarcie i trzeźwo, że skutkiem powszechnych warunków egzystencji – było ciężko, ale nie wolno nam się godzić z brakiem wiary w lepsze i jaśniejsze jutro.

Więc gdy się przy choince na chwilę zamyślimy, o tem, co było, i o tem, co nastąpi – niech każdy myśliwy patrzy w ten przyszły rok z ufnością i radością, a jednocześnie i postanowieniem silnem, niezłomnem, męskiem i stnowczem, że przecież musi być dobrze. Musimy się ucieszyć za rok i podzielić wiadomością najradośniejszą…

PS
Niech wszyscy, którzy z taką zawziętością niszczyli samorządność Polskiego Związku Łowieckiego dobrze zapamiętają słowa marszałka Józefa Piłsudskiego: „Każdy może zostać do nas przyjęty, lecz nie każdy może wśród nas pozostać.”

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów