WildMen

Fot Shutterstock

Zakończone łowy

W styczniu litewscy myśliwi zakończyli tegoroczny odstrzał wilków. W sezonie 2021/2022 zgodnie z unijnym prawem mogli zmniejszyć populację tego chronionego gatunku o 190 osobników.

Litewskie ministerstwo środowiska prowadzi monitoring i każdego roku wyznacza limit odstrzału, który nie wpływa negatywnie na właściwy stan ochrony wilka. W sezonie 2021/2022 postanowiło zwiększyć odstrzał w stosunku do poprzedniego roku o 15 sztuk.

Myśliwi mieli odstrzelić 190 wilków. Ostatni padł 31 stycznia bieżącego roku. W sumie odstrzelono 185, a pozostałe 5 zostało potrąconych przez samochód.

U naszych sąsiadów redukcję wilków można wykonywać od 15 października do 31 marca, ale tegoroczny sezon zakończył się wyjątkowo szybko, co świadczy, że populacja jest coraz większa.

Limit odstrzału ustalany są na podstawie danych z monitoringu populacji wilka, który analizują naukowcy czuwający nad utrzymaniem odpowiedniego poziomu populacji tego gatunku.

Wilk jest gatunkiem chronionym w całej Unii Europejskiej. Zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi również Litwa musi zapewniać właściwy stan ochrony, co nie wyklucza redukcji i odstrzału osobników problemowych, które atakują zwierzęta gospodarskie.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów