WildMen

Monitoring to podstawa

Organizacje antyłowieckie potrafią tylko wnioskować o zakazanie polowań na poszczególne gatunki ptaków. Tymczasem dla populacji najważniejsza jest ochrona siedlisk i monitoring!
Reklama

Amerykanie po dwóch latach przerwy – która była wynikiem pandemii – opublikowali raport na temat liczebności kaczek. Ich monitoring jest oparty na obserwacjach przeprowadzanych na przełomie maja i czerwca.

Reklama

W tym roku oszacowano, że populacja kaczek wynosi obecnie 34,2 milionów, czyli zmniejszyła się o 12 procent w stosunku do 2019 roku. To najgorszy rok od prawie 20 lat!

Spadek liczby kaczek jest konsekwencją niskiego sukcesu lęgowego, a ten wynika z suszy. Ameryka Północna tak jak inne kontynenty notują ekstremalnie wysokie temperatury i jednocześnie niewielkie opady wiosną. Wiele zbiorników, które stanowiły miejsce rozrodu w okresie lęgów nie miały wody.

Reklama

Tegoroczne badanie ujawniło to, czego wielu się spodziewało. Susza w 2021 była jedną z najpoważniejszych od prawie czterech dekad. Amerykańscy przeciwnicy polowań powinni bić na alarm i wnioskować o wstrzymanie odstrzałów…

Tak się nie dzieje, ponieważ dzięki badaniom myśliwi mogą wykazać, że populacje kaczek w Północnej Ameryce spadły tylko o 4 procent w stosunku od średniej długoterminowej!

Reklama

Na populacje ptaków zasiedlających wodno-błotne siedliska ma wpływ bardzo dużo różnych czynników. Po pierwsze muszą mieć wodę. Amerykańskie organizacje łowieckie od wielu dziesięcioleci przeznaczają setki miliony dolarów na wykup i ochronę terenów wodno-błotnych.

Po drugie sukces lęgowy jest zależny od wpływu drapieżników. Tylko intensywna redukcja pozwala chronić nie tylko kaczki, ale również wszystkie inne gatunki, które są beneficjatami ochrony jaką prowadzą myśliwi.

Reklama

Trzecim warunkiem – całkowicie niezależnym od człowieka – jest pogoda. Na przestrzeni dziesięcioleci mamy różne wahania i tylko stałe monitorowanie pozwala nam właściwie diagnozować sytuację. Dyrektor generalny Ducks Unlimited (organizacja myśliwych, która chroni kaczki i gęsi) Adam Putnam bardzo trafnie skomentował najnowszy raport:

„Chociaż nie lubimy oglądać spadków to wiemy, że susza znacząco mniejsza produktywność terenów podmokłych, ale gdy woda powróci – co miało miejsce tej wiosny w niektórych częściach – populacje kaczek szybko się odbudują. Nie przestaniemy pracować nad naszą wizją nieba wypełnionego ptactwem wodnym dzisiaj, jutro i na zawsze”

Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów