WildMen

Fot Shutterstock

Konkurs CIC

Międzynarodowa Rada Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny (CIC) zaprasza do wzięcia udziału w konkursie skierowanym do młodych naukowców.
Reklama

Celem konkursu z jednej strony jest promocja podejścia do ochrony przyrody wynikającego z danych naukowych, a z drugiej wspieranie naukowców, których projekty przyczyniają się do zrównoważonego użytkowania dzikiej przyrody z korzyścią dla dziedzictwa naturalnego.

Reklama
Międzynarodowa Rada Ochrony Zwierzyny i Dzikiej Przyrody została założona przez myśliwych 1928 roku na Słowacji

W konkursie mogą brać udział studenci studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich – poniżej 35 roku życia – którzy prześlą streszczenie swojego projektu badawczego, przedstawią cel, metody i wnioski z projektu.

Praca na temat racjonalnego łowiectwa – która nie może przekraczać 3600 znaków w języku angielskim – poruszać powinna jeden lub każdy z trzech głównych filarów zrównoważonego korzystania z przyrody: ekonomiczny, społeczno-kulturowy i ekologiczny.

Reklama

Nagrodą główną jest udział w walnym zgromadzeniu CIC w Paryżu w dniach 21-23 kwietnia 2023 r. Zwycięzca będzie brał udział w wszystkich wydarzeniach towarzyszących walnemu zgromadzeniu, czyli licznych panelach dyskusyjnych, spotkaniach, oraz oficjalnej gali kończącej zebranie.

Uhonorowaniem zwycięzcy będzie również możliwość zaprezentowania swojej pracy na międzynarodowym forum, oraz nawiązanie kontaktu z kluczowymi ekspertami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Wszystkie koszty związene z podrózą i pobytem zostaną pokryte przez CIC.

Reklama

Aplikacje należy składać na adres email cic-yo@cic-wildlife.org w terminie do 30 stycznia 2023 roku.

LINK do konkursu CIC

Reklama
Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów