WildMen

Fot shutterstock

FACE wzywa do działania

Europejska Federacja Łowiectwa i Ochrony Przyrody (FACE) wzywa do podjęcie szybkich działań w celu aktywnego zarządzania wilkami.

Reklama

Przewodniczący FACE Torbjörn Larsson w imieniu 7 milionów myśliwych w Europie wezwał przewodniczącą Komisji Europejskiej do szybkich działań w celu ustalenia praktycznych środków zarządzania zapewniających współistnienie ludzi i wilków.

Reklama

List otwarty do przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen, jest konsekwencją po przeprowadzeniu konsultacji i zebraniu aktualnych danych na temat populacji wilków oraz ich skutków. FACE wzywa do jak najszybszego podjęcia dalszych kroków jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Zdaniem FACE Unia Europejska potrzebuje „pakietu dotyczącego dużych drapieżników”, czyli nowelizacji załączników do Dyrektywy Siedliskowej oraz wdrożenia oceny stanu ochrony wilka, który uwzględnia kwestię transgraniczną.

Reklama

Rolnicy i myśliwi od wielu lat wzywali polityków do działania. Niestety naszych argumentów nikt nie słyszał. Dopiero narastający konflikt, ataki na zwierzęta gospodarskie i strach lokalnych społeczności wymusza działania…

Do wszystkich gmin został wysłany – już po wyborach parlamentarnych – list Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Andrzeja Szweda-Lewandowskiego, w którym informuje samorządowców, że wilk ma „mocne szczęki, ostre zęby i może być potencjalnym zagrożeniem dla ludzi”.

Reklama

Pismo zaleca, aby każdej gminie stworzono procedury, które ułatwią szybkie i skuteczne działanie w przypadku nagłego wystąpienia niebezpiecznych sytuacji z udziałem wilka. Dyrektor instruuje jak należy tworzyć merytoryczny i wiarygodny materiał potrzebny do wniosków o eliminację konfliktowych osobników, ale również przypomina, że w nagłych przypadkach samorządowcy mogą wystąpić o taką zgodę ustnie!

W swoim piśmie pan dyrektor przypomina wszystkim, że obecne regulacje ustawowe pozwalają eliminować wszystkie zwierzęta, które stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi!

Reklama
Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów