WildMen

amoxicillina appendice €109.32

PRZYPINKI DLA LUDZI NATURY

Fundusze pozyskane ze sprzedaży wspierają nasze projekty związane z ochroną przyrody i ratowaniem zagrożonych gatunków!

Polowania w Białowieży

Obszerna publikacja na temat łowiectwa i polowań w Białowieży powstała dzięki dotarciu autorów do archiwów państwowych w Moskwie i Petersburgu. Większość z nich nie była dotychczas nigdzie publikowana, a najważniejszymi wątkami pierwszej części monografii są polowania w carskim łowisku w latach 1860 - 1912.

Najważniejszym dokumentem były „Dzienniki cara Mikołaja I”. To dzieło – liczące ponad 2700 stron – stanowiło wyjątkowe źródło ukazujące codzienne życie cara, jego rodziny oraz dworu. Opisy polowań tam zawarte rozwiewają istniejące dotychczas wątpliwości, a często korygują błędy powtarzane w różnych wcześniejszych publikacjach.

Wszystkich miłośników historii łowiectwa zainteresują ciekawe informacje na temat polowań, ale również ich organizacji i szczegółów rozwoju carskiego łowiska, które było ważnym miejscem dla polującej rodziny Romanowów.

Autorzy od lat zajmują się problematyką historii polowań w Spale, Skierniewicach i Białowieży, w sumie na ten temat opublikowali już siedem książek. Ostatni album liczy 272 strony, składa się z 16 rozdziałów i zawiera ponad 230 fotografii, map oraz planów.

Książkę można nabyć składając zamówienie na adres: msloniewski@obp.com.pl
Cena 89 PLN brutto + koszty wysyłki

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów