WildMen

Miliardy dla gospodarki

Do polityków przemawiają wyłącznie „twarde” liczby. Z tego powodu myśliwi zlecają opracowanie raportów na temat korzyści finansowych płynących z polowania dla gospodarki.

Reklama

Wielu myśliwych oburza, kiedy dziennikarze pracujący dla mediów głównego nurtu wyrażają negatywne opinie na temat polowania. To niszczy nasz wizerunek, ale musimy mieć świadomość, że prowadzimy wojnę ze środowiskiem antyłowieckim, które za wszelką cenę chce zrobić z myśliwych „morderców”.

Reklama

Weganie w całej Europie działają według tego samego scenariusza, więc aby neutralizować ich negatywny wpływ na wizerunek organizacje łowieckie zlecają przeprowadzenie niezależnym podmiotom analizę korzyści finansowych płynących z polowania dla gospodarki…

Kluczowy element gospodarki

Największa organizacja brytyjskich myśliwych BASC, corocznie finansuje opracowanie takiego raportu. Z najnowszego wynika, że łowiectwo generuje dla Wielkiej Brytanii 9,3 miliarda funtów. Tym samym została potwierdzona teza, że polowanie jest kluczowym elementem gospodarki na obszarach wiejskich, a także przynosi wymierne (policzalne) korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego!

Reklama

W lipcu odbędą się wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii, więc najnowsze dane są ważnym argumentem, co przypomniał myśliwym dyrektor naczelny BASC, Ian Bell: „Raport pokazuje naszemu rządowi, że myśliwi pełnią kluczową rolę w gospodarce oraz ochronie obszarów wiejskich. BASC będzie współpracować ze wszystkimi partiami, aby promować i chronić sposób życia, który jest nam wszystkim bliski. Wzywamy wszystkie osoby zaangażowane w łowiectwo i ochronę przyrody, aby nawiązały współpracę z lokalnymi kandydatami — razem możemy sprawić, że nasz głos zostanie usłyszany”.

Zdrowie fizyczne i psychiczne

W działania związane z szeroko rozumianym łowiectwem aktywnie angażuje się w Wielkiej Brytanii 620 000 osób. Rocznie myśliwi na rzecz ochrony przyrody wykonują prace, którą wyceniono na 500 milionów funtów, co odpowiada 26 000 pełnych etatów.

Reklama

Trzy na cztery osoby biorące udział w polowaniach stwierdziły, że jest to ważne dla nich i ich dobrego samopoczucia, a większość twierdzi, że łowiectwo szczególnie pozytywnie wpływa na ich zdrowie fizyczne i psychiczne, co również ma swoją wartość finansową!

Utopijne wizje

Niewielka część środowiska wegan „ogniem i mieczem” chce nawracać „niewiernych”. Ich utopijna wizja zakazania jedzenia mięsa jest możliwa dopiero po zakazaniu polowania i wędkowania, dlatego z taką zawziętością zwalczają nasze środowisko…

Reklama

Od pięciu lat organizacje łowieckie w Europie ale również Stanach Zjednoczonych przeprowadzają i publikują raporty, które otwierają oczy politykom. Niestety Polski Związek Łowiecki zarządzany przez partyjnych komisarzy nie widział potrzeby przeprowadzenia takiego bania w naszym kraju, co było wielkim błędem. Ich arogancja pozbawiła nas bardzo ważnego argumentu w toczącej się dyskusji na temat przyszłości łowiectwa!

Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów