WildMen

Zmiany w rządzie

Rafał Malec został powołany na Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw zwalczania afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików.
Reklama

Z ministerstwem Klimatu i Środowiska pożegnał się Michał Kurtyka. Nowym ministrem tego resortu została Anna Moskwa. Ministrem rolnictwa został doskonale znany myśliwym Henryk Kowalczyk.

Reklama

Dotychczasowy minister rolnictwa Grzegorz Puda będzie konstytucyjnym ministrem funduszy i polityki regionalnej. To on 20 października 2021 roku powołał Rafała Malca członka Naczelnej Rady Łowieckiej na Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Do zadań Pełnomocnika należy między innymi opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie zwalczania i ograniczania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń. Rafał Malec będzie również oceniał zarządzanie populacją dzików i wprowadzał nowoczesne metody inwentaryzacji oraz współpracował z Polskim Związkiem Łowieckim, organizacjami zrzeszającymi rolników i hodowcami.

Reklama

PS

29 października 2021 roku nowy minister rolnictwa Henryk Kowalczyk uchylił zarządzenie Grzegorza Pudy, a tym samym Rafał Malec przestał pełnić stanowisko pełnomocnika do walki z ASF. Więcej Tutaj!

Reklama
Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów