WildMen

Złamanie ustawy

Poseł Lewicy Arkadiusz Iwaniak złożył do Najwyższej Izby Kontroli zawiadomienie, że pani Ewa Kraska – członek Zarządu Głównego PZŁ - w rażący sposób łamie ustawę o prokuraturze.
Reklama

W maju 2020 roku minister środowiska Michał Woś (Solidarna Polska), na wniosek łowczego krajowego Pawła Lisiaka, powołał na członka Zarządu Głównego PZŁ panią Ewę Kraskę. Wielu myśliwych zadawało sobie pytanie… Czy prokurator może zasiadać w organach naszego związku, ale na „gadaniu” się kończyło, a sama zainteresowana nigdy nie wyjaśniła publicznie tej kwestii.

Reklama

W końcu sprawą zainteresował się poseł Lewicy Arkadiusz Iwaniak, który wczoraj złożył stosowne pismo do Najwyższej Izby Kontroli z żądaniem niezwłocznego wyjaśnienia sprawy.

Zgodnie z obowiązującym prawem prokurator nie może wchodzić w skład organu zarządzającego osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą, a takim jest zarówno Polski Związek Łowiecki jak i koło łowieckie „Cietrzew” w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, gdzie pani Ewa Kraska jest skarbnikiem.

Reklama

Mamy nadzieję, że jak najszybciej sprawa zostanie wyjaśniona!

Link do zgłoszenia Arkadiusza Iwaniaka TUTAJ!

Reklama
Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów