WildMen

Samorządność i dzieci

Znamy oficjalne stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska na temat samorządności i udziału dzieci na polowaniach.

Pani Urszula Pasławska Poseł na Sejm RP złożyła oficjalne pytanie na temat przywrócenia samorządności w Polskim Związku Łowieckim i udziału dzieci i młodzieży na polowaniach. Minister Edward Siarka udzielił odpowiedzi.

„Aktualnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska są prowadzone prace związane z nowelizacją ustawy z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (…) zmierzające do umożliwienia przeprowadzenia wyborów w Polskim Związku Łowieckim. Projekt ustawy o mianie ustawy – Prawo łowieckie zakłada także zniesienie zakazu możliwości udziału w polowaniach osób poniżej 18 roku życia. Jednocześnie wskazany projekt nie przewiduje zmian w zakresie powoływania i odwoływania przez ministra właściwego do spraw środowiska łowczego krajowego. Z uwagi na wstępny etap prac, wskazywanie szczegółowych rozwiązań byłoby przedwczesne uwzględniając cały proces legislacyjny.”

Z wielu rozmów jakie przeprowadziłem wynika, że obecny obóz rządowy skłaniał się do liberalizacji przepisów zabraniających rodzicom zabierania swoich dzieci na polowania. W sejmowych kuluarach mówiło się o obniżeniu granicy do 16 roku życia…

Z treści odpowiedzi można wysnuć przypuszczenie, że minister Edward Siarka opowiada się za „zniesieniem zakazu”. To pozytywny sygnał, ale jeszcze bym nie otwierał szampana, ponieważ „proces legislacyjny”, o którym wspomina minister to prawdopodobnie projekt rządowy podlegający opiniowaniu pozostałych resortów i organizacji pozarządowych, więc jego ostateczny kształt możemy poznać dopiero pod koniec roku.

Ubolewam, że minister Edward Siarka – doskonale znający Polski Związek Łowiecki – po czterech latach całkowitego marazmu jaki zapanował w łowiectwie nie zmienia zdania na temat wyboru łowczego krajowego. Pomimo publicznych deklaracji, że błędem była likwidacja Okręgowych Rad Łowieckich też nie wspomina o ich przywróceniu.

Tymczasem Pani Poseł Urszula Pasławska wielokrotnie mnie zapewniła, że Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) nie popierało nowelizacji przeprowadzonej w 2018 przez obóz zjednoczonej prawicy i będzie walczyć o przywrócenie samorządności w Polskim Związku Łowieckim na wszystkich szczeblach.

Nie zapomina również o dzieciach i młodzieży skrzywdzonej przez PiS. Niezmiennie opowiada się za zniesieniem niekonstytucyjnego zakazu zabierania dzieci i młodzieży na polowania!

Odpowiedz ministra Edwarda Siarki

Polecam! Z FLANKI – Myśliwski Parlament – komentarz do wydarzeń jakie miały miejsce w maju!

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów