PRZYPINKI DLA LUDZI NATURY

Fundusze pozyskane ze sprzedaży wspierają nasze projekty związane z ochroną przyrody i ratowaniem zagrożonych gatunków!

Fot Marek Busz
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Share on print

Prezydent na kaczkach

Przedwojenną rezydencją Prezydenta RP była Spała. Teraz możemy tam podziwiać nie tylko Grotę św Huberta, wspaniałego żubra z brązu, ale również pomnik wielkiego myśliwego Ignacego Mościckiego.

Najbardziej znana fotografia Ignacego Mościckiego powstała w Spale – podczas polowania na kaczki. Dzięki fundatorom z Lokalnej Organizacji Turystycznej – Prezydent RP razem ze swoim ulubionym psem Lordem powrócił do Spały.

Inicjatorem budowy pomnika był Wojciech Przetakiewicz – myśliwy. Opracowanie projektu i wykonanie zlecono Robertowi Sobocińskiemu, który bardzo się cieszy, że pomnik został zaakceptowany. W trakcie otwarcia przyznał, że w obecnych czasach artyści wykonują swoje prace tak, aby ludzie mogli dotknąć dzieła – z fotografować się z nim – i jak widać ten zamysł się powiódł.

Dzięki tej inicjatywie przybywający do Spały turyści doskonale zapamiętają, że była to letnia rezydencja Prezydenta RP i ulubione miejsce, w którym Mościcki polował. To dzięki niemu Spała ponownie była doskonałym łowiskiem i miejscem reprezentacyjnych łowów, na które byli zapraszani członkowie rządu i dyplomaci.

Prezydent RP Ignacy Mościcki na polowaniu na kaczki w towarzystwie strzelca i swojego gryfona Lorda.

Prezydent Mościcki bardzo szanował tradycje myśliwskie i z tego powodu w tym miejscu postanowił organizować obchody hubertowskie. Pierwsze odbyły się 3 listopada 1930 roku. Trzy lata później odsłonięto Grotę św. Huberta. Na monumencie, stojącym w lesie nad Pilicą, wmurowano tablicę z napisem: „Wskrzesicielowi tradycji św. Huberta Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ignacemu Mościckiemu-leśnicy polskich terenów łowieckich”.

Coroczne celebrowanie dnia św. Huberta w Spale przerwał wybuch drugiej wojny światowej. Hubertus w nowej formule powrócił nad Pilicę dopiero w 2000 roku. Pomysłodawcą był premier Roman Jagieliński i łowczy okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim Cezary Szatkowski. Od tego czasu Spała ponownie jest stolicą łowów.

W ramach Spalskiego Hubertusa organizowana jest między innymi wystawa rasowych psów myśliwskich. Dlatego doskonałym pomysłem było umieszczenie obok siedzącego Prezydenta z dubeltówką jego Gryfona, z którym w tym miejscu polował na kaczki. Lord posiadał specjalne posłanie w holu prezydenckiej rezydencji w Spale, która została spalona przez Rosjan w 1945 roku.

Towarzysz spalskich łowów prawdopodobnie został ugryziony przez żmiję i Prezydent pochował go obok kamiennej Groty św. Huberta. Grób gryfona przykryto głazem z wyrytym napisem: „Lord 1935″. Carski pałac całkowicie znikł, ale kamień leży tam do dzisiaj.

W trakcie uroczystości odsłonięcia pomnika nie mogło zabraknąć myśliwych i pocztów sztandarowych. Władze Polskiego Związku Łowieckiego reprezentował profesor Roman Dziedzic. Obecni byli również Leszek Szewczyk – członek Komisji Kultury przy NRŁ oraz redaktor naczelny biuletynu Z ZIELONOGÓRSKIEJ KNIEI Marek Busz.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów