WildMen

Polski Związek Łowiecki
Polski Związek Łowiecki

Prawomocne uchwały NRŁ

Stanowisko resortu środowiska jest jasne. Wszystkie uchwały „starej” rady dotyczące składki i wyboru organów naszego związku są ważne i ostateczne!

Reklama

Z pisma Ministerstwa Klimatu i Środowiska – jakie wczoraj dotarło do siedziby związku – dowiadujemy się, że 21 grudnia 2023 roku prezes NRŁ Marcin Moźdźonek wystąpił do resortu, aby wszczęto postępowanie nadzorcze w stosunku do wszystkich uchwał naszego „łowieckiego parlamentu”, które zostały podjęte pomiędzy 14 marca, a 25 listopada 2023 roku.

Reklama

Paraliżowanie związku

W marcu zeszłego roku trzech członków rady postanowiło zrezygnować ze swojego mandatu. Paweł Lisiak oraz minister Edward Siarka uznali, że Naczelna Rada Łowiecka od tego momentu nie może podejmować uchwał.

Była to moim zdaniem próba sparaliżowania organu kontrolnego, który postanowił zwołać Krajowy Zjazd Delegatów – a tym samym wykonać uchwałę KZD z 2019 roku. Pomimo braku wsparcia ze strony komisarzy Solidarnej Polski delegaci w maju przybyli do Warszawy i sami opłacili salę, aby zamanifestować swój sprzeciw dla zawłaszczania naszego związku przez polityków „zjednoczonej prawicy”.

Reklama

W 2023 kończyła się kadencja Naczelnej Rady Łowieckiej. Od czerwca „ruszyły” okręgowe zjazdy, ale ostatni odbył się dopiero 26 listopada 2023 w Wałbrzychu. To nie była opieszałość, ale w pełni świadome przeciąganie wyborów do Naczelnej Rady Łowieckiej!

„Szybka” nowelizacja

Plan był prosty! Miało nastąpić pełne zawłaszczenie Polskiego Związku Łowieckiego. Gdyby „zjednoczona prawica” wygrała wybory parlamentarne 15 października, to nastąpiłaby szybka nowelizacja ustawy łowieckiej.

Reklama

Politycy Prawo i Sprawiedliwości przegłosowaliby wykreślenie Naczelnej Rady Łowieckiej wybieranej przez myśliwych. Wszystkie organy w Polskim Związku Łowieckim byłby powoływane przez ministra…

„Zjednoczona prawica” przegrała wybory. Ustępująca Naczelna Rada Łowiecka – zgodnie z obowiązującym Statutem PZŁ – wybrała Sędziów Głównego Sadu Łowieckiego, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i członków Kapituły Odznaczeń, czego nie zaakceptował Paweł Lisiak.

Reklama

Od 15 października „nasz” łowczy był bardzo aktywny. Nagle mu zależało, aby jak najszybciej wybrano wszystkich członków rady. Zwołał pierwsze posiedzenie NRŁ nowej kadencji, ale..

Naczelna Rada Łowiecka na swoim ostatnim posiedzeniu postanowiła uchylić uchwałę Zarządu Głównego PZŁ o zwołaniu nowej rady. Powodem były liczne protesty, w których myśliwi podnosili, że podczas Okręgowych Zjazdów Delegatów miały miejsce nieprawidłowości…

Koniec wątpliwości

Mamy nową kadencję Naczelnej Rady Łowieckiej, w której zasiadają osoby nieprawidłowo powołane. Na ostatnim posiedzeniu – pomimo braku kworum – chwalono po raz kolejny wysokość składki na 2024 rok…

Z treści pisma pani minister Pauliny Henig-Kloski jasno wynika, że wszystkie nieuchylone uchwały NRŁ z poprzedniej kadencji są prawomocne i podlegają wykonaniu. Takie stanowisko resortu środowiska nie powinno być zaskoczeniem dla wszystkich umiejących czytać Statut PZŁ i ustawę łowiecką.

Paweł Lisiak nominat Suwerennej Polski został odwołany, więc należy przeprowadzić audyt za ostatnie pięć lat, czyli okres, w którym komisarze uniemożliwiali kontrolę i w końcu ruszyć do przodu.

Jeśli Naczelna Rada Łowiecka nie będzie umiała rozwiązywać problemów tylko będzie tworzyć kolejne, to zrobi „prezent” naszym przeciwnikom łowiectwa, którzy skutecznie przeforsują kolejne zakazy dla naszego środowiska.

Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów