WildMen

Posiedzenie nad Bugiem

Naczelna Rada Łowiecka zatwierdziła sprawozdanie z działalności ZG PZŁ za 2019 rok i kolejny raz zdecydowała się dofinansować spółkę „Łowiec Polski”.
Reklama

Właśnie ukazał się na stronie PZŁ komunikat z wczorajszych obrad NRŁ. Tym razem ilustracją tego wydarzenia jest wschód słońca. Z treści dowiadujemy się wielu ciekawych informacji. Nie dziwi nas, że jeden z członków NRŁ opuszczając posiedzenie powiedział: „Kupę dobrej roboty wykonaliśmy”.

Reklama

Najwyższe władze PZŁ najwyraźniej postanowiły odwiedzać różne części naszego pięknego kraju, bo tym razem zdecydowały się spotkać w domu weselnym „Binduga” w Broku nad Bugiem. Obrady toczyły się w „Chacie Myśliwskiej” i były… Bardzo burzliwe!

Pierwszy zgrzyt dotyczył braku możliwości zdalnego połączenia się z salą obrad. Kolejny raz zawiódł – mityczny – serwer pocztowy i część członków NRŁ nie otrzymała mailem zarówno linku jak i hasła dostępu. Obrady jednak kontynuowano, ponieważ na sali było kworum.

Reklama

Jak widać wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji w Polskim Związku Łowieckim ma dużą szansę… Nie przyjąć się w dłuższej perspektywie.

Poprawione sprawozdanie

Najważniejszym punktem obrad była dyskusja nad Sprawozdaniem Zarządu Głównego PZŁ z wykonania zadań określonych w art. 34 ustawy – Prawo łowieckie w roku gospodarczym 2019-2020. Podczas pierwszej części posiedzenia – jakie miało miejsce w Opolu 25 czerwca – członkowie rady wypowiedzieli wiele słów merytorycznej krytyki. Łowczy krajowy zobowiązał się poprawić sprawozdanie.

Reklama

Z naszych informacji wynika, że pomimo dwutygodniowej przerwy NRŁ nie była do końca usatysfakcjonowana z wprowadzonych poprawek, ale z uwagi na zbliżający się termin złożenia tego (zgodnie z ustawą do 31 lipca) rada zatwierdziła dokument. Przed jego złożeniem na ręce ministra środowiska ZG PZŁ musi jednak wprowadzić zgłoszone w Broku uwagi.

Łowiec z dofinansowaniem

Podczas obrad rada wysłuchała sprawozdania z działalności związkowych spółek w tym zarządu „Łowca Polskiego”. NRŁ za zamkniętymi drzwiami przyjęła strategię „restrukturyzacji” tej spółki. Niestety w komunikacie nie ma szczegółów, ale prawdopodobnie jej głównym elementem jest kolejne dofinansowanie spółki.

Reklama

Multimedia dla kursantów

Rada na wniosek Komisji Szkoleniowej podjęła również uchwałę, aby opracować i wdrożyć jednolite dla całego kraju audio-wizualne pomoce szkoleniowe, które mają być „szkieletem” wykładów podczas kursów dla nowowstępujących i selekcjonerów.

Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów