PRZYPINKI DLA LUDZI NATURY

Fundusze pozyskane ze sprzedaży wspierają nasze projekty związane z ochroną przyrody i ratowaniem zagrożonych gatunków!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Share on print

Posiedzenie nad Bugiem

Naczelna Rada Łowiecka zatwierdziła sprawozdanie z działalności ZG PZŁ za 2019 rok i kolejny raz zdecydowała się dofinansować spółkę „Łowiec Polski”.

Właśnie ukazał się na stronie PZŁ komunikat z wczorajszych obrad NRŁ. Tym razem ilustracją tego wydarzenia jest wschód słońca. Z treści dowiadujemy się wielu ciekawych informacji. Nie dziwi nas, że jeden z członków NRŁ opuszczając posiedzenie powiedział: „Kupę dobrej roboty wykonaliśmy”.

Najwyższe władze PZŁ najwyraźniej postanowiły odwiedzać różne części naszego pięknego kraju, bo tym razem zdecydowały się spotkać w domu weselnym „Binduga” w Broku nad Bugiem. Obrady toczyły się w „Chacie Myśliwskiej” i były… Bardzo burzliwe!

Pierwszy zgrzyt dotyczył braku możliwości zdalnego połączenia się z salą obrad. Kolejny raz zawiódł – mityczny – serwer pocztowy i część członków NRŁ nie otrzymała mailem zarówno linku jak i hasła dostępu. Obrady jednak kontynuowano, ponieważ na sali było kworum.

Jak widać wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji w Polskim Związku Łowieckim ma dużą szansę… Nie przyjąć się w dłuższej perspektywie.

Poprawione sprawozdanie

Najważniejszym punktem obrad była dyskusja nad Sprawozdaniem Zarządu Głównego PZŁ z wykonania zadań określonych w art. 34 ustawy – Prawo łowieckie w roku gospodarczym 2019-2020. Podczas pierwszej części posiedzenia – jakie miało miejsce w Opolu 25 czerwca – członkowie rady wypowiedzieli wiele słów merytorycznej krytyki. Łowczy krajowy zobowiązał się poprawić sprawozdanie.

Z naszych informacji wynika, że pomimo dwutygodniowej przerwy NRŁ nie była do końca usatysfakcjonowana z wprowadzonych poprawek, ale z uwagi na zbliżający się termin złożenia tego (zgodnie z ustawą do 31 lipca) rada zatwierdziła dokument. Przed jego złożeniem na ręce ministra środowiska ZG PZŁ musi jednak wprowadzić zgłoszone w Broku uwagi.

Łowiec z dofinansowaniem

Podczas obrad rada wysłuchała sprawozdania z działalności związkowych spółek w tym zarządu „Łowca Polskiego”. NRŁ za zamkniętymi drzwiami przyjęła strategię „restrukturyzacji” tej spółki. Niestety w komunikacie nie ma szczegółów, ale prawdopodobnie jej głównym elementem jest kolejne dofinansowanie spółki.

Multimedia dla kursantów

Rada na wniosek Komisji Szkoleniowej podjęła również uchwałę, aby opracować i wdrożyć jednolite dla całego kraju audio-wizualne pomoce szkoleniowe, które mają być “szkieletem” wykładów podczas kursów dla nowowstępujących i selekcjonerów.

JEŚLI ZAMIESZCZANE TREŚCI NA PORTALU WildMen SĄ DLA CIEBIE INTERESUJĄCE, WESPRZYJ NAS I

KUP KALENDARZ NA 2021 ROK!

Galeria zdjęć

Więcej artykułów