Etyka i selekcja

Andrzej Barachmański i Zbigniew Ciepluch komentują letni ostrzał jeleni i propozycję zmian w zasadach selekcji.