WildMen

Dwudniowe posiedzenie

Naczelna Rada Łowiecka obradowała. Wybrała nowe prezydium, odwołała zjazd krajowy, zwołała okręgowy, uchwaliła wysokość składki oraz wyraziła zgodę na jednorazowe odstępstwo od regulaminu Kapituły Odznaczeń.

Ostatnie posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej była bardzo intensywne. Członkowie spotkali się pierwszy raz po decyzji ministra środowiska, o której informowaliśmy naszych czytelników tutaj. Pomimo różnicy zdań dotyczących prawnych aspektów w jakiej znalazł się związek, rada postanowiła wybrać nowych członków prezydium. Tym razem głosowanie wygrali: Roman Dziedzic z okręgu lubelskiego, Zygmunt Łukaszczyk z okręgu katowickiego i Maria Grzywińska, która reprezentuje myśliwych z Białegostoku!

Brak jednego członka w tym gremium jest wynikiem nie złożenia dymisji przez Sławomira Strzelczyka, który postanowił poczekać na uprawomocnienie decyzji ministra Kowalczyka. Przypominamy, że czwartego października nadzorujący związek minister uchylił – w trybie decyzji administracyjnej – uchwały o powołaniu nowego prezydium NRŁ.

Głównym tematem obrad miały być jednak poprawki do Statutu PZL. Rada przegłosowa zmiany, ale związku z opóźnieniami jakie ostatnio wynikły, uznała, że należy przełożyć termin Krajowego Zjazdu Delegatów, który był zwołany na 23 listopada. Nowy termin zostanie ustalony na kolejnym posiedzeniu. Z kronikarskiego obowiązku przypominamy, że uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów z 15 lutego 2019 roku zobowiązywała NRŁ do zwołania kolejnego nadzwyczajnego zjazdu do 30 września 2019 roku.

Ważną uchwałą – dotyczącą wszystkich członków związku – było ustalenie wysokości składki na 2020 rok. Rada postanowiła jej nie podwyższać, będzie więc wynosić (razem z ubezpieczeniem) 363 zł, a ulgowa 203 zł.

Dla myśliwych z okręgu szczecińskiego ważna informacja! Z powodu wakatu na stanowisku łowczego okręgowego, korzystając ze statutowych uprawnień rada zwołała tam Okręgowy Zjazd Delegatów.

Ostatnim wartym odnotowania wydarzeniem była uchwała o jednorazowym odstępstwie od regulaminu kapituły. Zarząd Główny wystąpił o pośmiertne przyznanie Medalu Św. Huberta dla prof. Jana Szyszko. Kapituła nie mogła tego uczynić i zwróciła się do NRŁ o zgodę, którą otrzymała.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów