WildMen

Fot Shutterstock

Dostaniemy zwrot podatku

Koła łowieckie mogą odzyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych, wystarczy złożyć pismo i wyznaczyć termin!
Reklama

Każde koło łowieckie dzierżawiące obwód łowiecki co roku uiszcza czynsz z tytułu dzierżawy. Niestety, większość wydzierżawiających dolicza do ustalonego czynszu 23% podatku VAT. Przez takie działanie koło łowieckie musi płacić dodatkowy podatek, co jest sprzeczne z obowiązującym prawem.

Reklama

Jeśli proceder trwał kilka lat, to koło łowieckie może mieć nawet kilkanaście tysięcy złotych nadpłaty! Teraz koła łowieckie mogą wystąpić o zwrot nadpłaty. 9 lutego 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał, korzystną dla kół łowieckich, indywidualną interpretację podatkową.

O komentarz w sprawie poprosiliśmy radcę prawnego Grzegorza Sobolaka:

Reklama

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 lutego 2021 r. jest wyjątkowo korzystna dla kół łowieckich. Dyrektor KIS potwierdził, że czynsz dzierżawny za obwód łowiecki korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług jako grunt przeznaczonych na cele rolnicze. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień – zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze. Natomiast ustawa o podatku od towarów i usług w art. 2 pkt 15 wskazuje, że pod pojęciem działalności rolniczej należy rozumieć także gospodarkę łowiecką.

Oznacza to, że koła łowieckie powinny wezwać do zapłaty wydzierżawiającego, wpisując w wezwaniu kwotę oraz wyznaczając termin w jakim ma nastąpić zwrot pieniędzy. Jeżeli wydzierżawiający nie zapłaci w wyznaczonym terminie, należy złożyć pozew do sądu. Okres przedawnienia wynosi 3 lata, a więc koło może żądać zwrotu nadpłaty za co najmniej 3 lata wstecz – dzięki czemu zwrot może wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych!

Reklama

Korzystne interpretacje do kół łowieckich:
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 09-02-2021 sygn. 0111-KDIB3-2.4012.889.2020.1.ASZ;
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16-09-2020 sygn. 0111-KDIB3-2.4012.576.2020.1.ASZ;
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21-08-2020 sygn. 0111-KDIB3-2.4012.490.2020.MGO;

Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów