PRZYPINKI DLA LUDZI NATURY

Fundusze pozyskane ze sprzedaży wspierają nasze projekty związane z ochroną przyrody i ratowaniem zagrożonych gatunków!

Fot Shutterstock
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Share on print

Dostaniemy zwrot podatku

Koła łowieckie mogą odzyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych, wystarczy złożyć pismo i wyznaczyć termin!

Każde koło łowieckie dzierżawiące obwód łowiecki co roku uiszcza czynsz z tytułu dzierżawy. Niestety, większość wydzierżawiających dolicza do ustalonego czynszu 23% podatku VAT. Przez takie działanie koło łowieckie musi płacić dodatkowy podatek, co jest sprzeczne z obowiązującym prawem.

Jeśli proceder trwał kilka lat, to koło łowieckie może mieć nawet kilkanaście tysięcy złotych nadpłaty! Teraz koła łowieckie mogą wystąpić o zwrot nadpłaty. 9 lutego 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał, korzystną dla kół łowieckich, indywidualną interpretację podatkową.

O komentarz w sprawie poprosiliśmy radcę prawnego Grzegorza Sobolaka:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 lutego 2021 r. jest wyjątkowo korzystna dla kół łowieckich. Dyrektor KIS potwierdził, że czynsz dzierżawny za obwód łowiecki korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług jako grunt przeznaczonych na cele rolnicze. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień – zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze. Natomiast ustawa o podatku od towarów i usług w art. 2 pkt 15 wskazuje, że pod pojęciem działalności rolniczej należy rozumieć także gospodarkę łowiecką.

Oznacza to, że koła łowieckie powinny wezwać do zapłaty wydzierżawiającego, wpisując w wezwaniu kwotę oraz wyznaczając termin w jakim ma nastąpić zwrot pieniędzy. Jeżeli wydzierżawiający nie zapłaci w wyznaczonym terminie, należy złożyć pozew do sądu. Okres przedawnienia wynosi 3 lata, a więc koło może żądać zwrotu nadpłaty za co najmniej 3 lata wstecz – dzięki czemu zwrot może wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych!

Korzystne interpretacje do kół łowieckich:
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 09-02-2021 sygn. 0111-KDIB3-2.4012.889.2020.1.ASZ;
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16-09-2020 sygn. 0111-KDIB3-2.4012.576.2020.1.ASZ;
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21-08-2020 sygn. 0111-KDIB3-2.4012.490.2020.MGO;

JEŚLI ZAMIESZCZANE TREŚCI NA PORTALU WildMen SĄ DLA CIEBIE INTERESUJĄCE, WESPRZYJ NAS I

KUP KALENDARZ NA 2021 ROK!

Galeria zdjęć

Więcej artykułów