WildMen

Poznajmy kaczki i gęsi

Tylko myśliwi mogą dostarczyć cennych danych, dzięki którym będziemy mogli skutecznie zarządzać tymi gatunkami. Dlatego zwracam się z prośbą o przesłanie do mnie informacji o strzelonych ptakach!
Reklama

W łowieckich statystykach dotyczących odstrzału widnieją dzikie kaczki i dzikie gęsi. Uzyskiwane w ten sposób dane niestety nie pozwalają śledzić faktycznych zmian liczebności poszczególnych gatunków, które mimo bliskiego spokrewnienia mają zupełnie odmienną ekologię oraz zasięg występowania. Sprawozdawczość nie uwzględnia również wieku oraz płci strzelonych ptaków, a są to kluczowe parametry, które dają bardzo istotne dane pomocne w zarządzaniu populacjami.

Reklama

Wśród kaczek, na które polujemy jest krzyżówka, cyraneczka, głowienka oraz czernica. Wszystkie cztery gatunki różnią się od siebie preferencjami siedliskowymi i liczebnością. Upierzenie skrzydeł pozwala nam bardzo precyzyjnie kreślić nie tylko gatunek, ale również płeć oraz wiek poszczególny osobników. Analogiczna sytuacja dotyczy gęsi gęgawy, białoczelnej zbożowej oraz tundrowej (podgatunek zbożówki). Zabarwienie koloru dzioba oraz kształt głowy pozwala precyzyjnie określać gatunki strzelonych gęsi, ale również określać ich wiek.

Dlatego potrzebuję Waszej pomocy!

Aby zwiększyć dotychczasowy stan naszej wiedzy na temat łownych gatunków kaczek i gęsi zwracam się z gorącą prośbą do kół łowieckich gdzie poluje się nawet w niewielkich ilościach na te ptaki o przesłanie zdjęć rozpostartych skrzydeł strzelonych kaczek i głów gęsi z informacją gdzie i kiedy ptaki zostały strzelone.

Reklama

Jeśli uda nam się uzyskać odpowiednio dużą liczbę informacji będziemy mogli odpowiedzieć na wiele ważnych pytań:

  1. Jaka jest struktura strzelanych kaczek i gęsi w Polsce
  2. Jaki jest udział młodych osobników – co pozwoli nam na określenie sukcesu lęgowego i pokaże trendy poszczególnych gatunków
  3. Jakie jest rozmieszczenie poszczególnych gatunków na terenie kraju w czasie jesiennej migracji i zimowania
  4. W jakich miesiącach i w jakim natężeniu strzelamy poszczególne gatunki
  5. Jaki wpływ ma pogoda na odstrzał

Obecnie praktycznie każdy telefon komórkowy wyposażony jest w dobrej jakości aparat fotograficzny i zbieranie tego typu danych stało się bardzo łatwe. Zachęcam wszystkich myśliwych do udowodnienia, że nie tylko zajmujemy się strzelaniem!

Dane pochodzące z tego programu oraz wyniki będą bardzo ważne dla zarządzania zasobami ptactwa wodnego i pomogą zabezpieczyć polowania na ptactwo wodne dla przyszłych pokoleń!

Reklama

Amerykanie potrafią każdego sezonu gromadzić dane o 100 tysiącach strzelonych kaczek i gęsi. Mam wielką nadzieję, że my również potrafimy się zmobilizować! W razie jakichkolwiek pytań dotyczących projektu proszę o kontakt mailowy na adres krakowskibartosz@wp.pl

  • Jedyna rzecz jakiej oczekuję to przesłanie droga mailową na adres krakowskibartosz@wp.pl lub SMS-em na numer 607 824 853 dobrej jakości zdjęć rozpostartych skrzydeł strzelonych kaczek oraz głowy strzelonych gęsi
  • Najcenniejsze będą dane z danego obwodu na przestrzeni całego sezonu, ale nawet pojedyncze zgłoszenia będą bardzo przydatne!
  • Bardzo proszę o przekazanie informacji o projekcie wśród swoich koleżanek i kolegów, zwłaszcza polujących na kaczki i gęsi!
Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów