WildMen

Przyszłość rolnictwa

Środki ochrony roślin w połączeniu z mechanizacją w rolnictwie, są główną przyczyną masowego zanikania większości gatunków w środowisku polnym. Jedyną szansą odwrócenia negatywnych trendów jest rolnictwo ekologiczne?
Reklama

Ekologia staje się modna i opłacalna. Rolnictwo ekologiczne w Europie kwitnie np. we Francji gospodarstwa ekologiczne uprawiają już ponad dwa miliony hektarów, co stanowi tam osiem procent gruntów uprawnych. W naszym kraju sytuacja jest dużo gorsza. Mamy niecałe cztery procent, co przekłada się na około 550 tysięcy hektarów.

Reklama

Zabójcze pestycydy

Główną różnicą między rolnictwem konwencjonalnym, a rolnictwem ekologicznym jest nie stosowanie środków ochrony roślin, które są odpowiedzialne za zniknięcie 80 procent owadów w Europie. Badania potwierdzają, że w uprawach ekologicznych występuje więcej od 30 do 50 procent owadów, które stanowią bazę pokarmową dla młodych kuropatw, ale również wszystkich innych ptaków środowiska polnego.

Pestycydy używane przez rolników mają również na celu ograniczenie rozwoju chwastów, które są kluczowym składnikiem diety zająca. Wiele badań potwierdziło tezę, że ograniczenie chwastów było jednym z czynników spadku populacji zajęcy w całej Europie!

Reklama

Francuskie badania udowodniły, że pestycydy mają bezpośredni wpływ na kuropatwy. Eksperyment przeprowadzono w wolierze. W tym doświadczeniu około 40 kuropatw było karmionych pszenicą i kukurydzą z upraw ekologicznych oraz tyle samo pszenicą i kukurydzą z upraw konwencjonalnych (z pozostałościami pestycydów).

Okazuje się, że w ciągu zaledwie dziesięciu tygodni nastąpiło pogorszenie ogólnego stanu zdrowia kuropatw karmionych ziarnem z gospodarstw konwencjonalnych. Pestycydy zakłóciły fizjologiczne procesy magazynowania tłuszczu, oraz miały negatywne konsekwencje dla ich reprodukcji.

Reklama

Budowanie bioróżnorodności

Zgodnie z przyjętym prawem w 2030 roku wszystkie kraje mają mieć 25 procent ekologicznych upraw. To bardzo ambitny plan. Bez wątpienia przejście na ekologiczne rolnictwo pozwoli zagrożonym gatunkom uzyskać dostęp do większej ilości zasobów zdrowej żywności, co przełoży się na sukces lęgowy ptaków i odbudowanie populacji zająca.

Jak wynika z niemieckich badań w gospodarstwach ekologicznych występuje więcej kuropatw szarych, skowronków i czajek. Nie ma żadnych wątpliwości, że im bardziej w krajobrazie dominuje rolnictwo ekologiczne, tym większa jest populacja ptaków.

Reklama

Jeśli chodzi o zająca, korzystne działanie organiczne jest bardzo mocno przez drapieżniki, które w takich miejscach się koncentrują. Tą zależność wykazały włoskie badania. W krajobrazie z dużą ilością rolnictwa ekologicznego będzie więcej zwierzyny, ale także więcej ptaków drapieżnych, krukowatych i lisów, ponieważ mają większą szansę na schwytanie zdobyczy.

W tym miejscu ważnym zadaniem dla myśliwych jest redukcja drapieżników. Z pewnością skutku nie przyniesie odstrzał lisów, tylko w okresie zimowym Ich eliminacja musi się odbywać – wszelkimi legalnymi sposobami – w okresie wiosennym, co potwierdzają angielskie badania!

Zbawienne remizy

Zakaz stosowania herbicydów wymusza konieczność mechanicznego odchwaszczania, co ma niestety negatywny wpływ na sukces reprodukcyjny kuropatw i zajęcy. Dlatego tak ważne są szerokie – najlepiej trzy metrowe – miedze oraz żywopłoty i remizy.

Wszyscy musimy mieć świadomość, że samo rolnictwo ekologiczne nie rozwiąże problemów. To muszą być skoordynowane działania na dużym obszarze. Badania przeprowadzone w Anglii udowodniły, że sukces zapewnia przeznaczenie 20 procent na: łąki kwietne, miedze i żywopłoty.

Trwałe użytki zielone, gospodarstwa ekologiczne i obecność osłon, które będą dawać schronienie i naturalną bazę żerową w okresie zimy to elementy, które muszą się składać w jedną całość i stanowić podstawę nowoczesnego rolnictwa.

Reklama

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów