PRZYPINKI DLA LUDZI NATURY

Fundusze pozyskane ze sprzedaży wspierają nasze projekty związane z ochroną przyrody i ratowaniem zagrożonych gatunków!

Fot shutterstock
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Share on print

Konfliktowe do odstrzału

Rada Federalna Niemiec znowelizowała ustawę o ochronie przyrody i teraz będzie możliwe usuwanie problematycznych wilków. Niemiecki związek łowiecki wzywa polityków do kolejnych kroków.

Niemiecki związek łowiecki (DJV) od dawna krytykował politykę ochrony wilków. Podstawowym problemem jest – tak jak w Polsce – jest oszacowanie wielkość populacji. Zdaniem myśliwych obecnie w tym kraju żyje około 1800 wilków. Konflikt i brak akceptacji narastał szczególnie wśród hodowców zwierząt gospodarskich.

Najwięcej wilków bytuje w Saksonii, Saksonii-Anhalt, Brandenburgii i Dolnej Saksonii. Myśliwi i rolnicy wielokrotnie zwracali uwagę, że populacja tych drapieżników przewyższa możliwą do akceptacji liczbę zwierząt, a jako przykład właściwej strategii wskazywali sąsiednią Francję, gdzie ustalono górną granicę na 500 osobników.

Ostatnia nowelizacja federalnej ustawy o ochronie przyrody daje możliwość rozwiązywania konfliktów z wilkami. Niemieckie związek łowiecki uważa tą poprawkę za pierwszy krok we właściwym kierunku i wzywa do kolejnych zmian, które zagwarantują ochronę dla psów myśliwskich.

Zwracają również uwagę, że dynamicznie rosnąca populacja wilków w Niemczech wymaga kompleksowego planu działania. W tym utworzenia obszarów, w których wilki nie będą tolerowane szczególnie w pobliżu obszarów miejskich.

Poprawka daje teraz krajom związkowym możliwość wydania własnych przepisów dotyczących bardziej skutecznego zarządzania wilkami. Rada federalna zakazała również karmienia wilków i nałożyła obowiązek usuwania wilczych mieszańców ze środowiska naturalnego.

Opinie niemieckich naukowców wykazują, że osiągnięto już korzystny stan zachowania wilka w tym kraju. Dlatego jest możliwe aktywne zarządzanie tym drapieżnikiem. Ich zdaniem to jedyny sposób na zapewnienie trwałego współistnienia i budowania akceptacji wobec wilka w społeczeństwie.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Galeria zdjęć

Więcej artykułów